2011. augusztus 22., hétfő

Imádság lelkipásztoromért

Csiha Kálmánné

Imádság lelkipásztoromért

2Thesszalonika 3,1: „Végezetre imádkozzatok értünk, atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként tiköztetek is.”

Mennyei Atyám!

Szolgádért fohászkodom hozzád, a mi lelkipásztorunkért könyörgök felséges színed előtt. Tudom, milyen sok tusakodása van, amikor Igéd fölé hajolva várja üzenetedet, amit tovább kell majd adnia számunkra. Tudom, sok belső harca van, amikor egy-egy család rábízza a döntést válságos, nehéz élethelyzetében. Tudom, sok alázatra van szüksége gyülekezetünk terheinek hordozásában. Tudom, sok szeretettel kell megfeddnie azokat, akik nem méltók a te országodhoz. Tudom, sok reménységre van szüksége, ha a holnap felé néz és azt várja, hogy nagyobb lesz a templomlátogatás aránya és jobbakká válnak hívei. Tudom, Atyám, nagyon nehéz ezt a szép hivatást betölteni, maradék nélkül teljesíteni.

Ezért, jó Atyám, hozzád fohászkodom, és hívő, engedelmes szívet kérek számára tőled. Szentlélek Isten, végezd el benne a te újjászülő munkádat, hogy ne magát szeresse, hanem téged és a rábízott népét, hogy egyházáért, gyülekezetéért éljen. Add, hogy érezze meg azt, hogy tusakodásában nincs egyedül, mivel sokan hordozzuk imádságunkban életét. Bátorítsd csüggedéseiben, s adj bölcs pásztori szívet neki.

Kérlek, Uram, hadd szóljon mindig először neki a te Igéd. Add, hogy alaposan elmélyüljön Szentlelked által drága szavadban. Add, hogy Szentlelked által csak jó gyümölcsöt teremjen benne a te Igéd, s azt mondja tovább mind a szószékről, mind köztünk való mindennapi forgolódásaiban.

Úr Isten, azért könyörgök most hozzád, hogy szüntelenül légy jelen az életében. Erősítsd hitében, s ha néha hidegülni kezd a szeretet benne, mutass magadra, a te soha el nem múló s mindent elfedező szeretetedre.

Uram Istenem, hallgasd meg imámat. Ámen.