2011. augusztus 23., kedd

Ima a Lelkipásztorért

"Figyelmezzetek a mi vallásunk főpapjára: Krisztus Jézusra." (Zsid. 3:1)

Édes Jézusom! Te agy minden emberi léleknek egyetlenegy Főpásztora, Isten, a Te Atyád és a mi Atyánk rendelt Téged erre a nagy szolgálatra. Leborulok előtted, mert tudom, hogy az én lelkemnek is Te vagy őriző pásztora.

Drága Mester! Mikor e földön jártál, tanítványokat választottál magadnak, hogy ők majd tovább hirdessék mindazt, amit Tőled tanultak, láttak és hallottak… És Te ma is azt akarod, hogy legyenek közöttünk Lelkipásztorok, a Te szent Igéd hirdetésére.

Minden Lelkipásztornak az a tiszte, hogy Jézusra figyeljen, és Jézusnak szolgáljon. Könyörgök Uram a Te szolgáidért, hogy ők tisztükhöz "hívek maradjanak mindhalálig."

Pásztorok Pásztora, áldd meg a Lelkipásztor ajkát és szívét. Áldd meg példaadását és szent szolgálatát.

Áldd meg a gyülekezetet, amelyben a Lelkipásztor szolgál Isten dicsőségére. Áldj meg engem is Jézusom, hogy fogadjam el az intést és bűnbánatra hívogatást, melyet Lelkipásztorom által üzensz énnékem.

Aki pedig megveti, vagy megcsúfolja az Úr szolgáját, bizonnyal az Úr ellen vétkezik... Az Úrnak szolgái legyenek tiszteletesek minden ember előtt.

Ámen

(Édesanyám imakönyve)