2011. augusztus 9., kedd

A haza igaz fiaiként harcoltak a Bocskai csata megemlékezésén

A haza igaz fiaiként harcoltak a Bocskai csata megemlékezésén

Hajdú-Bihari Napló
Péter Imre
2011.08.7

Álmosd- Bihar diószeg - Milyen drága, véren vett halál árán megvett haza volt nekünk valaha egy- egy domb, hídfő, erdő vagy major- fogalmazta meg a múlt században Karácsony Sándor.

http://www.haon.hu/2011/08/DSCF0513-600x400.jpg

A Határ menti Hajdú Hagyományőrzés uniós programja keretében a fejedelemre Bocskai Istvánra és győztes hajdúira az egykori győztes csata helyszínén, a Nyúzóvölgyben ezrek emlékeztek augusztus 7-én, vasárnap. Az érmelléki református egyházmegye széles társadalmi összefogással, hatodik alkalommal rendezte meg vallási és művelődési- történeti népünnepélyét. A magyar nemzet kiemelkedő személyiségeinek – Bibó István, Karácsony Sándor, Liszt Ferenc- születésnapjára emlékezve, életútját bemutató előadások hangzottak el. A nemzetközi kézműves kiállítóvásár színes kavalkádja mellett tépei, bihardiószegi, derecskei debreceni, hajdúböszörményi néptáncegyüttesek, a Szélrózsa Néptáncegyüttes Földesi lakodalom című népi játékának részletei, egyéb hagyományőrző közösségi programok szórakoztatták a népes közönséget. A sokszínű szórakoztató műsor után ismét csatazajtól, ágyúk dörejétől vált hangossá a határ Az egykori csatatéren, a nagy csordakút közelében lovas és gyalogos hajdú vitézek, kopjás lovasok csaptak össze az osztrák hadsereg sziléziai lovasokból, gyalogságból és tüzérekből álló csapatával az Érmellék dombjai között, Álmosd- Diószeg határában.

Bocskai csatájára emlékeztek a bemutatón

Az 1557-ben született Bocskai István a hajdúkkal szövetkezve e helyszínen vívott csatában 1604 október15- én aratott győzelmet Belgiojoso hadvezér egyik hadoszlopán.

Az egykori csatát idéző hadtörténeti érdekességű bemutatón és emlék ünnepélyen a magyar történelem e nagy eseményére, a fiataloknak példaképként, a mai összefogás szükségességét hangsúlyozva a haza egykori igaz fiaira igehirdetésében Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Rákosi Jenő az érmelléki református egyházmegye esperese és Gellért Gyula lelkipásztor emlékezett, majd főhajtással és koszorúkkal tisztelegtek az egykori harcosok emléke előtt a csatatéren álló emlék sziklánál.