2011. augusztus 17., szerda

ÉRIT IV. - egy ifjúsági tábor krónikája

Augusztus 8-13 között került megrendezésre immár negyedik alkalommal az Érmelléki Református Ifjúsági Tábor (ÉRIT), melynek helyszíne, ahogy eddig minden esztendőben, úgy idén is a Hegyközszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonában lévő Termál-strand volt. A tavalyi esős tábor után, (amely miatt időnap előtt véget is kellett vetni a tábornak) idén megújuló reménységgel tekintettek a szervezők a minden kegyelem Urára, hogy az időjárás kedvezőbb lesz. Isten meghallgatta a könyörgéseket, mert az első éjszakát leszámítva, amikor kisebb vihar sepert végig a Hegyközön, és az Érmelléken is, végig napsütéses, táborozásra, fürdőzésre alkalmas idő volt. Több mint száz gyermeknek adott otthont az idei tábor, amelynek az ingyenes strandolási lehetőség mellett a másik fő vonzereje a tartalmas program volt. A 2011-es esztendőtől ugyanis a méltán népszerű, és közkedvelt „Volt egyszer egy Érmellék” elnevezésű képzőművészeti-kézműves ifjúsági tábor is beolvadt az ÉRIT- be, így azok a fiatalok, akik kézműves foglalkozások iránt érdeklődtek, idéntől ezt az ÉRIT- ben találták meg. Fiatalok érkeztek szép számban: Apátkeresztúrról, Albisról, Biharkeresztesről, Bihardiószegről, Éradonyból, Érbogyoszlóról, Érkeserűből, Érmihályfalávról, Érseléndről, Értarcsáról, Gálospetriből, Hegyközszentmiklósról, Jankafalváról, Nagykágyáról, Ottományból, Szentjobbról, Székelyhídról, Vedresábrányból, Vajdahunyadról. A tábor részvételi díja jelképes volt, évről-évre célul tűzve ki magának az Egyházmegye, hogy mindenki számára elérhetővé tegye ezt a keresztyén tábort.

A fő szervező Jakó Sándor Zsigmond jankafalvi lelkipásztor volt, az Érmelléki Egyházmegye ifjúsági előadója, aki gazdag tapasztalattal rendelkezik ifjúsági táborok szervezésében, általában az ifjúsági munkában. Segítői az egyházmegye lelkipásztorai, akik közül meg kell említenünk Árus László Csongor helyi lelkipásztort, házigazdát, Rákosi Jenőt, az egyházmegye esperesét, valamint Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztort és Forró Csaba apátkeresztúri lelkészt. Az első napi megérkezés, sátorállítás, táborozási szabályok ismertetése után a gyereksereg hatalmas zsivajjal vette birtokába a medencéket, hogy megmártózhasson a strand gyógyvizében. Délután Farkas Zsolt toldinagyfalui lelkipásztor tartott előadást a templomban. Az egész heti témákat az előadások rendjén a gyülekezeti ifjúsági vezetők tavaszi találkozóján elhangzott javaslatok alapján állították össze a szervezők. Így első nap a „káros szenvedélyek”-ről hallhattak, kérdéseket fogalmazhattak meg, hozzászólhattak a fiatalok. Az esti áhítaton, amely egyben a tábor megnyitó istentisztelete is volt, Rákosi Jenő esperes szólt a fiatalokhoz, aktualizálva a témához vágó igei tanítást az 1Kor 6, 12 alapján: „Mindent szabad nekem, de nem minden használ.”

A második nap reggelén Szabó Zsolt lelkipásztor Gálospetriből érkezett igei üzenettel, a Préd. 11, 9-10 alapján. Szükség is volt az igei megerősítésre, hiszen az éjszaka folyamán a viharos idő miatt többek sátra beázott, sokan nem tudtak aludni, fáradság és kimerültség lepte meg a táborlakókat. Az idő kiderültével újfent lehetett fürdőzni, majd csoportos vetélkedőkre került sor. Négy csapat mérkőzött meg egymással, a „Halak” (Jakó Sándor Zsigmond csoportvezető), „Keresztesek” (Rákosi Jenő), „Csillagok” (Árus László Csongor), „Hajósok”(Kulcsár Árpád) társasága versengett a hét végi „fődíjért.” A jelképes csapat-nevek mögött is evangéliumi üzenetet fedezhettek fel a résztvevők: a „Hal” I. sz.-i őskeresztyén hitvallás – Jézus Krisztus Isten Fia Szabadító -, a „Kereszt” Jézus Krisztus keresztjére emlékeztet, a „Csillag” a betlehemi csillagra, a „Hajó” pedig a keresztyén egyház egyik jelképe. Közben „angyal-bárány” játék is kezdődött a táborban, amelynek eredményeképpen a táborzáráskor megválasztották a tábor „főangyalát”, aki a következő táborig viseli ezt a megtisztelő címet. Ebéd előtt a négy csoport bibliaórára vonult el, ahol az előző napi előadás, valamint az azokhoz kapcsolódó igei gondolatok kerülhettek megbeszélésre a csoportvezető lelkipásztorok segédlete mellett. Ebéd után kezdődtek meg az egész héten át tartó kézműves-képzőművészeti foglalkozások, ahová a gyermekek tetszésük szerint jelentkezhettek, a csoportok létszámához mérten. A következő választási lehetőségeik voltak: agyagozás - Veress Zsanett és Farkas Fanni (Debrecen) vezetésével; gyöngyfűzés-mézeskalácssütés – Jakó Jolán (Érmihályfalva) vezetésével; nemezelés - Pitlik Fanni és Juhász Anikó (Debrecen) vezetésével; fafaragás – Forró Csaba (Apátkeresztúr) vezetésével; zene – Szabó Nagy Attila (Gyergyószentmiklós) és Tarcsa Tamás (Budapest) vezetésével; festészet-grafika - Pásti Anett (Debrecen) és Domahidi Krisztina (Székelyhíd) vezetésével; valamint újságírás – „tábori tudósítók” – Kulcsár Árpád (Értarcsa) vezetésével. Nagy segítséget jelentett a szervezők számára Palcert Judit (Székelyhíd), aki nemcsak a csoport-vezetők meghívásánál, de több kézműves csoport munkájába is bekapcsolódva a hét folyamán, a vetélkedők megszervezésében is részt vállalt, törődve figyelt a gyerekekre egész tábor-idő alatt. Délután Kövendi István kügypusztai lelkipásztor tartott előadást a „csoportosulások (klikkesedés) egy (keresztyén ifjúsági) közösségen belül” témakörében, amely sok fiatalt megérintett. Este Forró Csaba apátkeresztúri lelkipásztor szolgált az 1Kor 3, 3-7 alapján. Lefekvés előtt ismét lehetősége nyílt a fiataloknak a fürdőzésre.

Szerdán Bara László nagykágyai lelkipásztor áhítatára ébredeztek a fiatalok, akik saját tapasztalatukból tanulhatták meg, hogy az éjszaka az alvásra, a nappal az ébrenlétre adatott az Úristentől. A Mt 7, 1-5 alapján megtartott áhítatot követően némelyek számára fel kellett frissíteni máris a tábori szabályokat, a további fegyelmezetlenségeket elkerülendő. A délelőtti fürdőzést vetélkedő követte, majd bibliaóra. Ebéd után a csoportos foglalkozások kerültek sorra, a templomban pedig Veres Kovács Attila Nagyvárad-Olaszi lelkipásztora tartott előadást az „önbizalomhiány-önértékelés” témakörben. Az immár negyedik alkalommal előadó lelkipásztor ez úttal is lekötötte a fiatalok figyelmét tanulságos előadásával. Az esti áhítat a Bír 6, 14-16 alapján szólt, melyet Kulcsár Árpád tartott. Lefekvés előtt filmnézésre is lehetőség volt: a másnapi témához kapcsolódóan a fiatalok megtekinthették a „2012” c. filmet.

Csütörtök reggel Simon-Szabó István éradonyi lelkipásztor szolgált az 1Móz 31, 28 alapján. A szokásos napi programot ismét csak fegyelmezés árán sikerült megvalósítani. Bebizonyosodott, hogy a szervezők türelmét egyesek jócskán kihasználják, visszaélve azzal. Sajnos a szervezőknek rá kellett jönniük, hogy nem mindenki tud a táborlakók közül keresztyén viselkedést felmutatni, sőt, olyan is akadt, akit a fürdőzésen kívül szinte semmi más nem érdekelt, a gazdag program ellenére. Délután Fazekas Ferenc mezőtelki lelkipásztor tartott látványos, vetítéssel egybekötött előadást, komoly teológiai alapot adva a napi témának, ami a „világvége” volt. Rámutatott a Biblia pontos tanításaira a kérdéssel kapcsolatosan, és ellentétbe állította a világban jelentkező, meg-megújuló hisztériával, ami a világ véget illeti. Erre sajnos egyes vallási szekták is alapot adnak téves „jóslataikkal”. Az estét Árus László áhítata zárta a Mt 24, 5-13 alapján.

Az utolsó előtti nap reggelén ifj. Mátyás Árpád monospetri lelkipásztor szólt a fiatalokhoz a 2Pt 3, 10-18 alapján. Mivel a pénteki nap volt az utolsó egész nap a táborból, így a kézműves csoportok ezen a délutánon végezték el munkáikon az utolsó simításokat. Nagyon szép munkák születtek, sok gyerek nyakában megjelentek a gyöngyből, vagy nemezből készült ékszerek, megcsodálhattuk a festő csoport remekműveit is, de az agyagból készült bögrék, kigyurmázott figurák is szemet gyönyörködtetők voltak. A mézeskalácsosok már előző nap meglepték az egész tábort, mert mindenkinek ajándékoztak egy az ízletes süteményből. A fafaragóknál mini-kopjafák, hamutartók, és más apróságok készültek el. Az újságírók villáminterjúkat készítettek a csoportvezetőkkel, riportokat, fotókat készítettek, megörökítve a táborban zajló eseményeket. Összességében minden csoport szép eredményeket mutatott fel a hét végére.

Délután a tábor csúcs-pontjaként úrvacsorázással egybekötött istentiszteltre került sor, amelyre megérkezett Csűry István püspök úr is. Az immár hagyománnyá vált ünnepi istentiszteleten a püspök a református bibliaolvasó kalauz napi igéjét magyarázta a fiataloknak, a Jn 12, 35-36 alapján beszélt a fényről, a világosságról, amelyet Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba, és biztatott, hogy merjünk a világosság gyermekei lenni, akik világosságban is járnak. Tudjuk, hogy hová megyünk, és hogy Ki által. Az úrvacsorai ágendát Rákosi Jenő esperes végezte. A meghitt, bensőséges lelki pillanatok az Úr asztala körül végre egy közösséggé, gyülekezetté kovácsolták a táborban résztvevőket. Kihirdetésre került a csoportos vetélkedők eredménye: I. helyezet lett a „Keresztesek”, II. a „Hajósok”, III. a „Halak”, a IV. a „Csillagok” csapata. Minden csapat tagjai kisebb-nagyobb figyelmességgel lettek megajándékozva a tábor főszervezőjétől. A „báránykák” javaslatai alapján megválasztásra került a tábor „főangyala.” – ő Györkei Ákos lett Albisról.

Szombaton Jakó Sándor Zsigmond az ároni áldással a 4Móz 6, 24-26 alapján búcsúzott el a résztvevőktől. Hitet tett a mellett, hogyha egy valaki a több mint száz résztvevő közül elindult ezen a héten Jézus felé, és Isten mellett döntött, már nem volt hiábavaló a tábor.

Köszönet illeti a tábor szervezőit, mindazokat a csoportvezetőket, akik a képzőművészeti-kézműves tevékenységek szakszerű irányítását vállalták el, akik egész héten át gondoskodtak a táborlakók étkeztetéséről. A tábort kiemelten a Bihar Megyei Tanács R. M. D. Sz. frakciója, a Communitas alapítvány, az Érmelléki Református Egyházmegye, a Hegyközszentmiklósi Református Egyházközség támogatta. Köszönetet mondunk azon szülőknek is, akik különféle élelmiszer-adományokkal segítették az egész heti étkeztetését a gyerekeknek. Urunknak köszönjük a sok áldást!

Kulcsár Árpád,
Értarcsa