2011. augusztus 19., péntek

Beiktatják Érsemjén új református lelkészét

"Vágyunk a békesség munkálására"

Bihari Napló
Rencz Csaba
2011. augusztus 19.

Vasárnap iktatják be tisztségébe Érsemjén új református lelkészét, Csáki Mártát, aki beszélgetésünk során elmondta: Istentől kapott feladatnak tekinti, hogy a semjéni gyülekezet élén álljon.


Az érsemjéni parókiára érkezve nagy sürgés-forgás közepébe csöppentem: az előző tiszteletes távozása után a gyülekezet kívül-belül felújította az épületet, így az új lelkész ide érkezhetett családjával, és éppen a beköltözés napjait élték. Csáki Márta nem ismeretlen Érsemjénben, több okból sem. Egyrészt mert a szomszédos Érmihályfalván nevelkedett egy éves korától – az ottaniak legtöbbjének még mai is talán hamarabb jön nyelvére a lánykori neve, Simándi Márta. Iskoláit is a városban végezte, onnan került el a Kolozsvári Teológiára. Annak elvégzése után 2003-ban került az Érsemjénhez tartozó Érselénd kicsi református gyülekezetének élére, ahová már vele tartott férje, Csáki Károly, akivel ugyanabban az évben kötöttek házasságok, és aki nem csak a hétköznapi életben társa, de kántorként is mellette áll. Seléndről 2006-ban kerültek a már Szatmár megyei, de nem túl messzi Érkőrösre, ahol nem csak a helyi 190, de a különálló egyházközség Pelekeszi 320, illetve a leányegyház Sződemeteri 40, és Kandel 22 reformátusának pásztorolása is feladatuk volt.

Mindenkinek lelkésze

Május elsején, éppen Anyák Napján keresték meg először az érsemjéniek, meglepetésszerűen, emlékszik vissza a tiszteletesasszony, majd május 22-én már hivatalosan is meghívták érsemjéni bemutatkozásra. Erre június 19-én került sor, amit követően július 3-án az 1160 lelkes gyülekezet közgyűlése megszavazta lelkészének, a 15 napos fellebbezési idő alatt sem érkezett kifogás személye ellen.

Az elmúlt években heves indulatok feszítették az érsemjéni református gyülekezetet – ez sokszor a nyílvánosság előtt zajlott vitákat is eredményezett. Ez természetesen nem volt titok Csáki Márta előtt sem, és ezek fényében megkerülhetetlen a kérdés: milyen gondolatok vezették, amikor igent mondott a semjéniek hívására? Kihívásnak, Istentől kapott feladatnak érzi, hogy az érsemjéni gyülekezet élére állhat, fogalmazott a lelkésznő. Úgy vélekedett, abban, hogy oda került megmutatkozott a feladat, és ő a gyülekezet minden tagjának lelkésze akar lenni, az Igét mindenkinek hírdetni szeretné, és – Isten után – mindenkinek szolgálni.

Mindenki találja meg helyét

Azt már alulírott teszi hozzá, hogy akinek van erre szeme, az abban is jelet láthat, éppen ezen az őszön megy iskolába a Csáki házaspár leánya, Abigél, illetve óvodába fiúk, Áron, így nem kell azon törniük fejüket, hogy hogyan oldják meg a gyerekek magyar nyelvű iskoláztatását, naponkénti szállításukat – iskola és óvoda is pár lépésre van a parókiától! Mint megtudtam, a korábbi gyülekezettől egymást megsiratva váltak el, de nem volt meghatottság nélküli az érsemjéni érkezés sem: a parókiát megtöltötték a segédkező emberek. „Vágyunk a békesség munkálására, arra, hogy a gyülekezetben gyerekektől felnőttekig mindenki találja meg a helyét”, foglalta össze egy mondatban Érsemjén új református lelkésze jövőre vonatkozó terveit. Úgy legyen.