2011. augusztus 19., péntek

Befejeződött a Kántorképző Tanfolyam

Áldjuk Isten nagy kegyelmét!
Befejeződött a Kántorképző TanfolyamA 2011-es kántorképző résztvevői

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület VI. Kántorképző Tanfolyamának munkálatai az elmúlt két hétben zajlottak a Partiumi Keresztény Egyetemen illetve a Nagyvárad-újvárosi református templomban és gyülekezeti teremben. Mivel az egyetemen zajló felújítási munkálatok miatt teremhiánnyal küszködtünk az induláskor, a hangszerórák egy részét átvittük az evangélikus- illetve a Nagyvárad-réti református templomba. 22 hallgató vett részt, hét csoportban, különböző felkészültségi szinten. Tíz tanár oktatott, akik mind kántorok is egyúttal. Orgonát öt tanár tanított: Kozma Gyula, Pünkösti Apor Miklós, Kozma Márta, Józsa Domokos és Rácz Lóránd Márton. Kórust és karvezetést Berkesi Sándor és Márkus Zoltán oktatott, zeneelméletet Kozma Gyula és Leopold László, zenetörténetet Nagy Judit Noémi és Józsa Domokos, gyülekezeti éneket Orosz Otília Valéria és Nagy Judit Noémi tanított.


Kórusóra Márkus Zoltánnal

Négy kezdő csoportos hallgatóval bővült a képzősök sora ebben az évben és három hallgató kántorvizsga előkészítő csoportban vett részt. A hallgatók különböző családi és gyülekezeti háttérrel jöttek. Van, aki egyedül neveli két kiskorú gyermekét és saját költségén jött el a képzőre. Van, akinél otthon leégett a csűr, mielőtt eljött és olyan is, aki két váltásban dolgozott közben vagy éppen kismama és így is bejárt az órákra. Dicséretes ugyanakkor az a kisgyülekezet, amely három fiatal hallgatót küldött és mindháromnak kifizette a tanfolyam költségeit. A 22 hallgató közül mindegyik kántorizál valamelyik gyülekezetben.

Az idei képzőt a szorgalmas gyakorlás jellemezte kilenc hangszeren, melynek eredménye, a fejlődés a vizsgán is meglátszott. Többen pedálos darabokat is tanultak, sajnos otthon a gyülekezetben nem mindenkinek van lehetősége pedálos orgonán gyakorolni. Szükséges lenne a további munkához és a gyakorlás biztosításához a templomi hangszereket megjavítani, vagy ahol ez nagyon költséges, beszerezni egy olyan pedálos kisorgonát, amely a gyülekezet énekének vezetésére is alkalmas.


Orgonalátogatás Váradréten

A tanfolyam programjában minden évben egy orgonalátogatás is szerepel. Nemrég készült el a váradréti új orgona, így kézenfekvő volt, hogy meglátogassuk. A teljesen nyitott orgonába be is lehet sétálni, megnézni sípjait, alkotó elemeit. Megszólaltatni pedig külön élmény, különösen azoknak, akiknek nem adatik meg egy jó hangszeren játszani saját gyülekezetükben.

A tanfolyam kórusa már egy hét után szépen énekelte a megtanult műveket. Innen jött az ötlet, hogy még a záróhangverseny előtt énekeljük el ezeket valahol, olyan embereknek, akik biztosan nem fognak eljönni a záróra. Többen a budapesti kántorképzőn már gyakorolták az „utcai éneklést”, amelynek missziós szerepe is lehet, hiszen az utca embere nem biztos, hogy másutt hall kóruséneklést. A nagyváradi főutcán az Orsolya templom és a Barátok temploma előtt megállva énekeltünk nagy vigassággal, a járókelők nagy örömére.

A második hét elején egy kis műsoros estet is tartottunk, melyen többen megcsillogtatták tehetségüket éneklésben, versben, paródiában.

Az esti áhítatok egyikére meghívtuk Csűry István püspök urat, akivel kötetlen beszélgetés alakult ki olyan problémák, gondok terén, melyek a kántori szolgálatot érintik. Énekeskönyv bevezetése, kántorok fizetése, szabadsága, alkalmazása, továbbképzés finanszírozása – mind égető kérdések.


Karvezetés vizsga

A tanfolyam végén minden hallgató vizsgát tesz az elvégzett anyagból. A csoportos vizsgákat követően pénteken az orgonavizsgára, szombaton délelőtt pedig a karvezetés vizsgára került sor. A záróhangversenyen az újvárosi templomban Csűry István püspök hirdetett igét, valamint a hallgatók közül vezényeltek néhányan. A Messziről száll dalunk kezdetű héber kánont Kapitán Erzsébet, Osváth Viktor Szabadíts meg című énekét Szakács Zselyke Noémi, Berkesi Sándor Mely igen jó az Úr Istent dicsérni kezdetű énekfeldolgozását Boros Margit, Lowell Mason Mindig velem című énekét Popper Norbert és az Ó, terjeszd ki Jézusom kezdetű ír dallam kórusfeldolgozását Sárközi Júlia vezényelte. Elhangzott továbbá Peter C. Lutkin Az Úr áldjon és őrizzen, Szokolay Sándor Áldjuk Isten nagy kegyelmét valamint B. Smetana Szárnyaival véd az Úr című kórusmű Márkus Zoltán karnagy vezényletével. Szombaton délelőtt a karvezetés vizsgát követően a váradréti református templomban hálaadó istentiszteletre került sor – augusztus 20-a apropóján is – melyen Ráksi Lajos lelkipásztor hirdetett igét. A kórusművek sorában elhangzott Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című műve.


Záróhangverseny

Köszönettel tartozunk Kozma Gyula tanár úrnak és Pop György végzős hallgatónak, hogy működőképessé tették a kántorképző számára nemrég vásárolt harmóniumot és az újvárosi orgonát, valamint Molnár József orgonaépítőnek a javítás számára adományozott bőrért. Az evangélikus gyülekezetnek is köszönjük, hogy testvérként nyitottak ajtót a hallgatók számára a gyakorlásra. Köszönjük az újvárosi református gyülekezet lelkipásztorainak és presbitériumának, hogy két héten keresztül tanulhattunk és gyakorolhattunk a templomban és a gyülekezeti teremben. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek pedig megköszönjük, hogy szakmailag és anyagilag is támogatja a Kántorképző Tanfolyamot, mely egyházkerületünk zenei életének megújulásában jelentős szerepet tölt be. A kántorok elviszik magukkal mindazt, amit itt megtanultak és megismertek, és saját gyülekezetükben remélhetőleg gyakorlatba is tudják majd ültetni. A tanfolyam elsődleges célja az, hogy felnőjön egy olyan egyházzenész-generáció, akik szolgálata által valóban megvalósulhat a sokat emlegetett egyházzenei reform. Ehhez kívánunk sok türelmet és kitartást, eredményes kórusmunkát, találkozzunk jövőre újból.

Orosz Otília Valéria


Csűry István püspök gratulál