2011. július 25., hétfő

Református nőszövetségi konferencia Székelyhídon

Református nőszövetségi konferencia Székelyhídon

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.07.25

Bihar megye - Székelyhíd adott otthont szombaton a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciájának. Közel 1200 résztvevő jelent meg az egyházkerületből, de Magyarországról is érkeztek vendégek.


Az egyházkerületi nőszövetségek konferenciáinak sorában második alkalommal volt vendéglátó az Érmellék, hiszen a mostanit megelőzően 2004-ben Érmihályfalva volt a helyszín. A székelyhídi eseményt eredetileg a református templomba tervezték, de a meteorológiai előrejelzéseket látva a szervezők úgy döntöttek, inkább a sportcsarnokot teszik alkalmassá a konferenciára. Ez már csak azért is jó ötletnek bizonyult, mert a megjelenteknek csak kisebbik része fért volna be a templomba. A konferencia a bevonulással kezdődött, melynek során a nőszövetségek egymás után érkeztek a terembe zászlóikkal, melyeket később – míg elénekelték az egyházkerületi (KREK) és az Érmelléki Református Egyházmegye (ÉREM) Nőszövetségének himnuszát – az erre a célra készített tartókba helyeztek. A megjelenteket elsőként Vinczéné Pálfi Judit, a KREK missziói előadótanácsosa üdvözölte, megköszönve mindenkinek a részvételt.

Megmutatták erejüket

Az igehirdető Csűry István püspök prédikációja alapigéjét a 118. Zsoltárból vette: „Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! (…) Áldott, a ki jő az Úrnak nevében.” Az Úr akkor is közöttünk van, ha nem templomban vagyunk, de olyan találkozáson, ahová közelebbről és távolabbról egyaránt eljöttek azok, akik úgy gondolták, itt a helyük, hogy megérezzék: mi az, amit haza kell vinniük azoknak, akiknek szükségük van biztatásra, támaszra – fejtette ki a püspök. Hozzátette: jelenlétükkel a nőszövetségek megmutatják, milyen sokan vannak, mintegy demonstrálják erejüket, azt, hogy a református egyházat nem lehet „leírni”. Igehirdetés után Bogya Kis Mária, a KREK nőszövetségi elnöke sorolhatta hosszasan, ki mindenki fogadta el meghívásukat az eseményre határon innen és túlról. Küldöttségek érkeztek Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes és Szilágy megyékből, továbbá Magyarországról (Győrből, Debrecenből, Biharkeresztesről). A köszöntő idején még várták a vendégeket Kárpátaljáról (a regisztráltak pillanatnyi száma 1144 volt).

Áldás a gyülekezeteknek

A névszerinti üdvözlések során kiemelte Gavrucza Tibort, a helyi gyülekezetből 33 év szolgálat után pár hete kiköszönt lelkészt, az „ő nagy napjának” is nevezve a szombatit, felelevenítve, hogy annak idején egyedüliként ajánlotta fel az egyházkerületben a XII. konferencia megszervezését. A köszöntések sorában Balázsné Kiss Csilla, a KREK nőszövetségének egyik alelnöke következett, majd dr.Kürti László, az ÉREM főgondnoka. Ő Rákosi Jenő esperet helyettesítette, aki formai ok miatt nem lehetett jelen – mint elhangzott, a helyi gyülekezet meghívta lelkészének Gavrucza Tibor megüresedett helyére, és a végleges döntésig nem vállalhat nyílvános szereplést. A főgondnok elismerését fejezte ki a nőszövetségeknek, melyeknek munkája megfogalmazása szerint áldást jelent a gyülekezetek, hiszen mindig elsők a munkában, és tagjai emellett még hitvesek és édesanyák is egyben. A megnyitó részeként még Gavrucza Tibor kapott szót, akire a vendéglátó város, és a régió bemutatásának feladata hárult. Ennek végén így összegzett: „Isten kegyelméből gazdagok vagyunk!” Ezt követően került sor az Önkéntesség Jézus Krisztus szolgálatában témájú konferencia előadásaira. Ezekre, és a nap későbbi kiegészítő eseményeinek részleteire visszatérünk.