2011. július 12., kedd

Konfirmáció Poklostelken

Istennek hála, Poklostelken szinte minden esztendőben van olyan ifjú sereg, amely hitében megerősödve tesz bizonyságot Megváltó Uráról! így történt ez idén is:4 fiú és 1 leány konfirmált gyülekezetünkben.


Miután a konfirmálók a presbiterek előtti kikérdezésen már "megfeleltek", a templomi istentisztelet során a gyülekezet előtt is válaszoltak a lelkipásztornő kérdéseire. Bizonyságtételüket fogadalom követte. Az Úr segítse őket teljes életútjukon, hogy fogadalmukat hűséggel megtarhassák!A férfiak az istentiszteletenAz asszonyok padsoraA konfirmáltak és a lelkipásztornő (balról jobbra): Kupe Roland, ifj. Erdélyi Erzsébet, ifj. Erdélyi László, Erősné Joó Enikő lp., Danka József és ifj. Borbély László.A konfirmáltak és a lelkipásztornő

Erős-Joó Béla
poklostelki lelkipásztor