2011. július 12., kedd

Konfirmáció Jankafalván

Idén ismét nagy öröme volt a Jankafalvi Református Gyülekezetnek, hiszen két év után ismét felhangzott a konfirmációi ének Pünkösd előtt egy héttel. Három ifjú: Bodó Judit Krisztina, Nagy Izabella és Sabou Dániel Sándor jelentkezett a konfirmációi vizsgára.


Mindhárman a tavalyi esztendőben kiskonfirmáltak, Virágvasárnapon pedig presbiteri kikérdezésen estek át. Ez alkalommal is ügyesen válaszoltak a lelkész által feltett kátékérdésekre. Az izgalmat egy-egy hozsánna ének közös eléneklése oldotta, melybe jó pár gyülekezeti tag is spontán bekapcsolódott. A vizsga után következett a felemelő pillanat, mikor is a három ifjú fogadalmat tett anyaszentegyházunkhoz és Krisztushoz való hűségükről. Jakó Sándor Zsigmond lelkipásztor kézrátétellel áldotta meg és vette fel hivatalosan is a gyülekezet úrvacsorázó közösségébe a most már konfirmáltakat. Az ünnepség záró részében az ifjak köszöntötték szüleiket, nagyszüleiket és keresztszüleiket, majd Tóth Ibolya Erzsébet főgondnok asszony egy-egy szép emléklappal és meleg kézfogással gratulált a gyülekezeti életben nagykorúvá vált fiataloknak. Ők hárman voltak a harmadik csapat, akik gyülekezetünk közösségében konfirmáltak.


Konfirmált ifjaink Pünkösdkor vették magukhoz először az Úrvacsorát, s június utolsó hetében egy szentmiklósi kiránduláson az IKE tagjai közzé is beírtuk nevüket. Adja az Isten, hogy ne csak nevük, hanem szívük-lelkük is mindenkor a Krisztusé és a gyülekezeté legyen.

Jakó Sándor Zsigmond
jankafalvi lelkipásztor