2011. július 7., csütörtök

Interjú Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztorral (Biharország)

Egyházügyek különös felhanggal

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/07/07

Krisztusi kort, harminchárom évet szolgált a székelyhídi református gyülekezetben Gavrucza Tibor lelkipásztor. Június utolsó vasárnapján tartotta leköszönő igehirdetését, bölcs intelmeket testálva a hívekre, az egységre, a szeretetre és a békességre intve őket.


Mielőtt végleg megállapodott az érmelléki városban, bő évtizedet több egyházközségben is szolgált. A nagyváradi születésű papi ember sokoldalú tehetséggel áldott, az isteni szó üzenete mellett a festészet is rabul ejtette, de közéleti problémákra is igen fogékony. Ez utóbbit láttatja, hogy jelenleg a Bihar megyei tanács kulturális bizottságának elnökeként szolgálja a magyarság érdekeit.

Miért vagyunk presbiteri egyház?

Szerettünk volna az egész eddigi szolgálatát átfogó, jövőbeli terveit is vázoló interjút készíteni vele, mert ismerve örökmozgó habitusát, biztosra vehető, hogy Gavrucza Tibor továbbra is tevékeny marad. Amint ugyancsak lelkészként szolgáló Emese lánya egyszer találóan megjegyezte: „Apa, te úgy élsz, mintha mindig kampány volna”.

Bár leültünk a megígért beszélgetésre, de a várt mélyen szántó eszmecsere sehogyan sem jött össze, inkább nyugdíjaztatásának körülményei foglalkoztatták. Történt ugyanis, hogy a tiszteletes kérte szolgálati idejének hat hónappal való meghosszabbítását, amit az egyházkerület igazgatótanácsa elutasított. Sikertelenül fellebbezett a döntés ellen, a kerületi közgyűlés ismételten elutasító választ adott.

Gavrucza elmondása szerint a gyülekezet presbitériuma értetlenségének adott hangot, hiszen helyi szinten már előzőleg egyhangúlag jóváhagyták a lelkész szolgálatának meghosszabbítását. A felháborodott presbitérium a zsinathoz való további fellebbezést szorgalmazta, mondván, miért vagyunk presbiteri egyház, ha a presbitérium döntését az egyházkerület semmibe veszi – idézte a történteket a tiszteletes.

Bevégezni a feladatokat

Az évek során esperesi beosztást is kiérdemelt lelkipásztor elmondta, tisztában van vele, hogy mindennek rendelt ideje van, az ő nyugalomba vonulásával sincs ez másként, csupáncsak a folyamatban lévő ügyeket szerette volna tisztességgel lezárni, a feladatokat bevégezni. Elvállalta a júliusban sorra kerülő egyházkerületi nőszövetségi konferencia házigazda szerepét, amire több mint 1200 személyt várnak Székelyhídra. Az eseményre kieszközölt 50 ezer lejt a megyei tanácsnál a templomkörnyék leaszfaltozására, de két kiadvány megjelentetése is soron következik. Élő, most kiteljesedő kapcsolatot hozott létre a debreceni testvéregyházzal, az Érmellék megismertetésének szolgálatba állított akvarelljei eddig harmincnál több alkalommal került csak Magyarországon közönség elé. Nyugodt lélekkel teszi le a palástot, mint mondta ő nem Mózesként messziről tekint az Ígéret Földjére, neki megadatott, hogy lássa beérni munkája gyümölcsét.

Van rá precedens

Ő csak minden szálat szeretett volna tisztességgel, szép rendben elvarrni, hogy ez másokat miért zavart, sejtései azért vannak. A zsinathoz való fellebbezést már nem vállalja a tiszteletes, július nyolcadikán hivatalosan is leadja a gyülekezetet.

Gavrucza úgy értékeli, hogy további maradásának meggátolóit céltudatosan irányzott háttérlobbi mozgatta, jól meghatározott okai vannak a történéseknek. Az egyházmegye esperese, akárcsak a püspök is támogatták maradását, de a zsinat előírásaira hivatkozva mégis elutasítást kapott. Az érintett az indoklást csúsztatásnak minősíti, hisz az erdélyi egyházkerületben, mely ugyanazon zsinathoz tartozik, nemrég szabad utat kapott egy szolgálati idejének meghosszabbítását kérelmező lelkipásztor.