2011. július 14., csütörtök

Érmellék 500

Érmellék 500
Az Érmelléki Református Egyházmegye világhálós naplója

Nem az Érmelléki Református Egyházmegye 500 éves; az Érmellék reformációja sem öt évszázada kezdődött (1552); de még csak az Érmellék tájegység első fennmaradt írásos említése sem fél-évezredes (1445). Az 500-as szám egy ennél kevésbé történelmi jelentőségű számra utal: 500-hoz érkezett el az egyházmegyei „blog” bejegyzéseinek száma.


»A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. A bejegyzések leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. A blogok többsége nyilvános weblapként működik bármely internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” (napló) szavak összetételéből keletkezett, ebből rövidült a mára bevetté vált blog avagy „binarylog” alak. « – írja a Wikipédia internetes enciklopédia.

Az Érmelléki Református Egyházmegye „világhálós naplója” 2010 tavaszán gyakorlatilag egy időben jelent meg az egyházmegye nyomtatott lapjával, a Református Érmellék-kel – annak mintegy internetes kiegészítőjeként. Bár az egyházmegyéhez tartozó néhány gyülekezetnek, ifjúsági csoportnak ekkorra már volt weboldala, fotóalbuma vagy éppen blogja, az egyházkerületünkhöz tartozó egyházmegyék közül elsőként jelentkezhettünk maradandó és rendszeresen frissített internetes felülettel.

„Hírblog”-jellegét nemcsak a könnyű, gyors és egységes stílusú szerkeszthetőség igénye adta, hanem egyházmegyénk és gyülekezeteink eseménydús életét így véltük a leghatékonyabban bemutatni a nagyvilágnak. Az 500 bejegyzésből 327 bejegyzés konkrét esemény-beszámoló, a többi a gyülekezetek jelenét és múltját átfogóan bemutató írás, építő olvasmányok, igehirdetések stb.

A blog beindulása, 2010. március 12. óta a Bihar megyei sajtó egyházmegyénkre és gyülekezeteinkre vonatkozó híreit is szemlézzük. A 203 lapszemlén kívül (Bihari Napló 121, Reggeli Újság 51, Biharország 31 cikk), természetesen gyülekezeteinkből is érkeznek hírek a blog vagy a folyóirat számára – lelkipásztorok, vallástanárok, tanárok, kántorok, nőszövetségi tagok, fiatalok stb. részéről -, így igyekszünk gyakorlatilag minden gyülekezetünknek internetes megjelenést is biztosítani. A dátum szerinti archiválás mellett gyülekezeti illetve testületi címkék alapján is szűrni, keresni lehet a bejegyzéseket.

A kimondott blog-tartalmon kívül, külön általános oldalon jelenik meg az egyházmegye múltja, testületeinek névsora, címtár, fotóalbum, eseménynaptár és a Református Érmellék digitális archívuma.

Bár a blognak is, mint bármelyik egyházi kiadványnak, vagy éppen magának ez egyházi tevékenységnek megvan a kísértése, hogy túlontúl rendezvény- illetve teljesítmény-orientált legyen, igyekszünk lélek- és kapcsolatépítőnek is lenni. A világgal, a sajtóval, gyülekezeti tagjainkkal és nem egyháztagokkal, fiatalokkal, a gyülekezeteknek egymással vagy éppen testvérgyülekezeteikkel való kapcsolattartásban igyekszünk segédkezni e módon is – ahogyan pl. az egyházmegye lelkészeinek és tisztviselőinek belső adminisztrációs levelezőlistája is ezt a kommunikációt igyekszik előmozdítani.

Az említett tartalmak mellett napi bibliai igével, építő idézettel, egyházunk törvényeivel és hitvallásaival; református gyülekezetek, egyházak rendszerezett weboldal-gyűjteményével (link-lista); az Érmellék települései, híres szülöttei oldalának a hivatkozásaival; református internet-oldalak friss hírfolyamával próbálunk hozzájárulni a lelki táplálékhoz és a tájékozódáshoz.

A legelterjedtebb internetes keresőszolgáltató ingyenes blog-szolgáltatását használva talán könnyebben ránk találnak, de a weboldalunkra való hivatkozás (link) ott szerepel számos más református oldalon, egyházi internetes fórumokra is rendszeresen küldünk ún. blog-ajánlót. A „forgalmi források” 10%-át adják csupán a közvetlen elérések, azaz amikor a böngészőbe beírják internet-címünket (http://ermellek.blogspot.com vagy http://ermellek.ref.hu), 50% más weboldalon vagy e-mail-ben kapott hivatkozásra kattintva éri el oldalunkat, míg 40% keresés révén talál ránk – legtöbbször gyülekezetekre, településekre, rendezvényekre vagy éppen nevekre keresve.

A legnépszerűbb tartalmak az általános bemutató oldalak mellett a nagyobb szabású rendezvények, a saját internetes felülettel egyáltalán vagy alig rendelkező gyülekezetek és települések eseményei.

A 2010 márciusa óta közel 20.000 látogatás során mintegy 50.000 oldalmegtekintés született. Mára napi átlag 70 látogatásra illetve 150 oldalmegtekintésre jutottunk, de bizonyos tartalmak (imaheti prédikációk, tragikus halálesetek) adott napon 300-nál is több látogatáshoz, esetenként 800-nál is több oldalmegtekintéshez is vezettek.

A látogatások 2/3-a Romániából érkezik (a régiók az internet-szolgáltatók vagy mobiltelefon-társaságok központjai miatt nem jellemzőek, de többségben a nagyváradi és aradi központokból érkező látogatások vannak), kevesebb, mint 1/3-a Magyarországról, a többi pedig 100 és 50 közötti látogatással olyan országokból, mint Szlovákia, Németország, Egyesült Államok, Hollandia, Nagy Britannia, Szerbia és Ukrajna. Valószínűsíthető, mint a legtöbb weboldal esetében, hogy a többi európai és az exotikus országokból érkező látogatók valamilyen keresőszó révén „tévedtek” blogunkra, de a hatás kedvéért ezúton is üdvözöljük elefántcsontparti, Guernsey csatorna-szigeteki, nigériai, ecuadori, nepáli, benini, kameruni, tunéziai és venezuelai olvasóinkat.

Adja Isten, hogy egyre szaporodó református nyomtatott és internetes kiadványainkkal is Krisztust hirdessük, és testvéri közösségünket erősítsük.

Oroszi Kálmán
érseléndi lelkipásztor
http://ermellek.blogspot.com