2011. július 13., szerda

Egyháztörténeti vetélkedő Érbogyoszlón

Kisebb megszakítás után 2011. július 2-án ismét megrendezésre került az Érmelléki Egyházmegyében az egyháztörténeti vetélkedő. Jakó Sándor Zsigmond egyházmegyei ifjúsági előadó, jankafalvi lelkipásztor és segítői készítették elő az alkalmat, amelyre Érbogyoszlóban került sor. A házigazdák mellett a bihardiószegi, érmihályfalvai, értarcsai, jankafalvai, szentjobbi, székelyhídi gyülekezetek fiataljai vettek részt a megmérettetésen. Maximum 4 fős csapatok nevezhettek be, de lehetőség volt kevesebb csapattaggal is részt venni, így több gyülekezetből is 3 fővel érkeztek. Ettől függetlenül minden csapat kiválóan állta meg a helyét a komoly tananyagból való felékszülés rendjén. Több mint 80 oldalnyi olvasnivalót kaptak tanulmányozásul az egyház ókori történelméből a kezdetektől, az apostoli kortól az első egyetemes (ökumenikus) zsinatokon át az egyházatyákig, régi tévtanítások, eretnekségek, szekták történetéig. A zsűri tagjait Rákosi Jenő esperes, Simon-Szabó István éradonyi lelkipásztor, és Balogh Katalin székelyhídi vallástanárnő alkották.


Csoportkép az érbogyoszlói református templom előtt

A tanulságos anyag kihívást jelentett a gyermekek számára, akik tudásuk legjavát adták bele a vetélkedőbe. Játékos módon, 5 próbában lett lemérve a csapatok tudása. Először „igaz-hamis” próbákon kellett helyt állni, több mint 40 állításról megítélni, hogy valóban igaz, vagy esetleg hamis, ami megfogalmazásra került egy-egy egyháztörténeti esemény kapcsán. Másodikként következett a „kakukk-tojás- játék”, amelyben egy kevéssel könnyebb dolga volt a csapatoknak, hiszen egy nevet, teológiai fogalmat kellett csupán kiszűrniük több közül. A harmadik játék a „szókirakó” volt, amelyhez szükség esetén segítséget lehetett a csapatoknak kérni Jakó tiszteletestől, de ennek ára értékes pontok voltak. Mégis a bizonytalan helyett, többen bölcsen a segítség mellett döntöttek, így szerezve még jobb eredményt a csapatuk számára. Az úgynevezett „40 pontos játszma” szépen kidolgozott negyedik forduló volt a versenyben, sajnos többen figyelmetlenségünkből kifolyólag nem tudták abszolválni ezt a kört. Kicsit komolyabbra fordult a vetélkedő, amikor a szervezők az ötödik játék rendjén egymásnak „feszítették” a csapatokat, sorsolás útján eldöntve, hogy 3 kérdést tehet fel egy csapat a másiknak. Ha helyes volt a feltett kérdésre a felelet, akkor a kérdezetteknél volt a pont, ha nem, a kérdezőknél maradt, amennyiben kielégítő választ adtak a saját kérdésükre. Ellenkező esetben senki nem kapott pontot. Ezek a szabályok megfontolt kérdések megfogalmazására sarkallták a gyerekeket. Voltak nagyon ötletes, szellemes kérdések, voltak keményebbek, amelyekkel a csapatok komoly felkészültségüket akarták igazolni, és volt olyan is, amelynek hallatán még a szervezők is jegyzeteikbe merültek a helyes válasz megtalálásában.

Miközben a csapatok az ebédre vártak az 5 kihívásokkal teli forduló után, még egy utolsó kérését is teljesítették a szervezőknek: fél oldalban megfogalmazták gondolataikat, véleményüket a vetélkedőről, egyfajta újságírói stílusban számolva be az átélt eseményekről. Míg a zsűri összesített, addig a csapatok és kísérőik elfogyasztották az ízletes ebédet, amiért illesse köszönet az érbogyoszlói nőszövetség szorgos kezű tagjait, akik a szépen felújított gyülekezeti teremben traktálták meg a kedves vendégeket. Az eredményhirdetést mindenki izgalommal várta, hiszen az örömteli részvétel mellett a legügyesebb csapatok értékes könyv-és utazási ajándékokban részesülhettek. Minden résztvevő emléklapot és hitépítő olvasmányt kapott ajándékba, majd a zsűri tagjai kihirdették a sorrendet: III. helyezett Székelyhíd, II. Jankafalva, I. Értarcsa gyülekezeteinek csapata lett.


III. hely - Székelyhíd


II. hely - Jankafalva


I. hely - Értarcsa

Az alábbiakban egy-egy rövid gondolatot idézünk a csapatok beszámolóiból:
  • „A legérdekesebb a 40 pontos játszma volt… itt nemcsak a fiatalok tudása, de tűzrőlpattantsága is kiderült” – bihardiószegiek
  • „A résztvevők érdekes és egyben szórakoztató programokban vehették részt, mindenki megtalálhatta azt, ami számára a legizgalmasabb volt.” – érbogyoszlóiak
  • „A verseny minden résztvevő számára emlékezetes marad, hisz számtalan ötletes, játékos feladat volt, amit mindenki nagyon élvezett” – érmihályfalviak
  • „A történelmi és dogmatikai harcokból álló anyag elsajátítása nem kis kihívást jelentett minden résztvevő csapat számára.” – értarcsaiak
  • „… mindenki arcán mosolyt fedezhettünk fel, önmagunkon is jól szórakozhattunk… mindenki szép emlékekkel gondol majd vissza erre a napra” – jankfalviak
  • „… a fődíj, amiért a csapatok küzdöttek az ingyenes egyhetes hegyközszentmiklósi ifi-táborban való részvétel, de további jutalmak is voltak, senki nem távozott üres kézzel illetve üres hassal sem.” – szentjobbiak
  • „… a 40 pontos játék kapcsán külön gratulálunk az értarcsai csapatnak, akik mind a 40 pontot megszerezték.”- székelyhídiak

A rendezvény fő szervezője az Érmelléki Református Egyházmegye volt, házigazdája az Érbogyoszlói Református Egyházközség és a fő támogatója a Communitas Alapítvány. Ezúton is köszönjük mindnyájuknak! Ígéret hangzott el, hogy jövőre újra megrendezésre kerül a vetélkedő, ahová még több gyülekezet ifjainak jelentkezését várják a szervezők!

Kulcsár Árpád, lp.