2011. július 10., vasárnap

Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedő

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvéreink!
Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők!

Szeretettel hozzuk tudomásotokra, hogy az Érmelléki Református Egyházmegye immár 5-ik alkalommal szervezi meg az Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedőt. Urunk megtartott bennünket, erőt és hátteret adott ahhoz, hogy tovább éltessük ezt a rendezvényt. Nagyon örülünk annak, hogy hagyománnyá vált Egyházmegyénkben ez az esemény, annak pedig különösen, hogy ezáltal sok fiatalt arra tudunk ösztönözni, hogy vegye kézbe a Bibliát, tanuljon belőle. Reméljük, sokak számára nem csupán tananyaggá, de életet formáló vezérfonallá is válik ekképpen.

Az Érmelléki egyházmegyében az egyházmegyei vetélkedő időpontja október 15, helyszíne ebben az évben Margitta, kezdési időpontja de. 10 óra. Nevezési határidő október 8-a.

Az egyházkerületi szakaszt november 12-én tartjuk Jankafalván. A vetélkedő kezdési időpontja de 11 óra.

A vetélkedő témája:

Az idén újszövetségi témánk lesz, mégpedig az egyházmegyei szakaszra János evangéliuma, az egyházkerülei szakaszra János evangéliuma + János levelei (I.-II.-III.). A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bibliaismereti Vetélkedő komoly ismeretfelmérést jelent, és leginkább a résztvevő csapatok tárgyi tudását vizsgálja. Egyelőre nem látjuk más, jobb módját a bibliaismeret tárgyilagos felmérésének.

A vetélkedő csapatok az egyházmegyei szakaszon 50 kérdésre kell majd válaszoljanak. Az egyházkerületi szakaszon a tárgyi tudást 40 kérdéssel mérjük fel. Emellett igyekszünk egyéb, kreatív próbákkal is színesíteni a vetélkedőt.

Fontos tudnivalók
(nyomatékosan kérjük figyelmesen elolvasni!):

A vetélkedő csapatoknak nem lehet tagja senki, akinek felsőfokú teológiai képesítése van. (pl. teológus, lelkész, vallástanár). A csapat tagjai megkonfirmált fiatalok lehetnek. Egy csapat összetétele nem haladhatja meg a 4 tagot, de ne legyen kevesebb sem. Tapasztalatunk, főleg az egyházmegyei szakaszon az, hogy némely gyülekezet még ezt a 4 tagot sem tudja előállítani. Határozott kérésünk tehát az, hogy a gyülekezeteink igyekezzenek pontosan 4 tagú csapatokat felállítani.

Nem győzzük hangsúlyozni: a csapatok egy gyülekezet ifjúsági közösségét képviselik, nem iskolák vagy más szervezetek képviselőit várjuk. Néhány esetben az is gond volt, hogy voltak csapatok, amelyek tagjai között olyanok is voltak, akik nem az illető gyülekezethez tartoztak, mégis őket képviselték. Abban a gyülekezetben, ahol nincs aktív ifjúsági csoport, csak az adott gyülekezet tagjai közül állíthatnak össze csapatot. Egy gyülekezet csak egy csapattal vehet részt az egyházmegyei szakaszon.

A felkészülést a Károli-féle fordítás, ill. az Újfordítású Biblia alapján kérjük.

Amennyiben valaki valamit nem lát tisztán, nem ért meg, forduljon bizalommal Jakó Sándor Zsigmondhoz a következő elérhetőségek egyikén: Tel. 0740-215-802 Email: jako_sandor@yahoo.com

Életetekre Isten áldását kérve maradunk atyafiságos szeretettel,

Jankafalva, 2011. május 24.

Rákosi Jenő
érmelléki esperes

Jakó Sándor Zsigmond
eme-i ifjúsági előadó