2011. június 23., csütörtök

Pünkösd ünnepe Asszonyvásárán

Ünnepi Igehirdető

Isten kegyelméből ebben az esztendőben is megünnepeltük a Szentlélek ünnepét gyülekezetünkben. Minden ünnep ad valamilyen többletet egy gyülekezet életében azok számára, akik vágyakoznak nemcsak a test táplálására, hanem a lélekére is. Egy ünnepei alkalom valahogyan mindig más, mindig különbözik a többi alkalmaktól. Ez a másság, ez a különbözőség még hangsúlyosabbá vált az által, hogy ezen a mostani ünnepen hallhattuk, bár még most is idős korára való tekintet nélkül elég sok szolgálatot vállal, id. Székely István 83 esztendős nyugdíjas lelkipásztor ünnepi szolgálatát, és vehettük kezéből a szent jegyeket az úrvacsorázás alkalmából. Kérjük Istent, hogy áldott legyen további élete és szolgálata.Ifjaink bizonyságtétele

Ünnep első napjának délutánja is különleges alkalma volt gyülekezetünknek, hiszen ekkor zajlott az első éves konfirmándusok vizsgája. Az eleinte még félénkebben, halkabban mondott válaszok a feltett kérdésekre egyre bátrabbakká és hangosabbakká váltak ahogyan fogytak a kérdések. Pedig kár volt a nagy izgalom, mert valóban kiválóan vizsgáztak – tettek bizonyságot ismereteikről az ifjak. Ők voltak öten: Barta Krisztina, Pál Zoltán, Tóth Orsolya, Máté Tamás és Kovács Laura. Imádságban arra kértük Istent, hogy tartsa meg és áldja meg úgy életüket, hogy a konfirmációban jövőre valóban önként vállalják hitüket és maradjanak holtig hűséget tagjai anyaszentegyházunknak.Zenés pünkösdi jókívánságok

Már nagyon vártuk, hogy a húsvétkor szívet – lelket melengetően zenélő Tücsök zenekar ismét léleksimogatóan járuljon hozzá pünkösdi ünneplésünkhöz. Meg kell vallanunk, most sem okoztak csalódást zenéjükkel és játékukkal. Az volt talán a baj, amikor abbahagyták, amikor véget ért az előadásuk. A gyülekezet a padokon való hangos kopogással fejezte ki tetszését, köszönetét a zenekarnak és vezetőjének Tempfli Ádám tanár úrnak, kérve , hogy máskor is varázsoljanak el bennünket zenélésükkel és éneklésükkel.


Isten így áldotta meg számunkra ezt az ünnepet, áldott legyen ezért Szent Neve örökké.

Asszonyvására, 2011 pünkösdje.

Székely István
református lelkipásztor