2011. június 26., vasárnap

Bocskai Díj átadása Érmihályfalván

Bocskai Díj átadása Érmihályfalván

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.06.26

Bihar megye - Szombat délben Érmihályfalván tartotta a fejedelemről elnevezett díjának ez évi átadást a magyarországi Bocskai István Társaság. Sárkány Viola elnöktől dr.Raffay Ernő történész, egyetemi tanár vehette át az elismerést.A református templombeli eseményre végig rányomta bélyegét a vendéglátó egyházközségre súlytott gyász, a felszólalók mindegyike megemlékezett a tragikusan elhunyt Veres László Zsolt kántorról… Az ünnepi istentiszteleten Tőkés László lelkész, EP–alelnök képviseletében Hermán M. János egyházkerületi előadó-tanácsos volt az igehirdető, aki a Bírák Könyvéből idézte fel Gedeon példáját, akihez hasonlóan mi is feltesszük a kérdést: ha az Úr velünk van, miért méretnek ránk naponta csapások, és hol vannak a csodák? Nem szabad hitetlen Tamásokká váljunk, hiszen „Az Úr csodásan működik, / de útja rejtve van” – idézte a 458. éneket az igemagyarázó. Az esemény alkalmáról szólva (Bocskai István fejedelem 1606. június 23-án kötötte meg a bécsi békeként ismert megegyezést) kifejtette: a békekötés általánosságokban biztosította a vallásszabadságot, mert a felek nem akartak uralkodni a lelkenek – az az Úr dolga.

…lészen magyar jövő

A szolgálatot Balázsné Kiss Csilla lelkész köszönte meg, köszöntve ugyanakkor a vendégeket is. Ehhez csatlakozott Kovács Zoltán polgármester, főgondnok is, aki a már említett gyász kapcsán hozzátette: az életet, ha nehéz is, mindig újra kell kezdeni, másként nem tehetünk. Ezt követően a Bocskai Társaság elnöke, Sárkány Viola tartott előadást a bécsi béke megkötésének előzményeiről, jelentőségéről. Hangsúlyozta Bocskai István szerepét, aki reálpolitikus magyar nagyúrként „két világbirodalomnak diktálta a békét”, tudva, a békét meg kell kötni ahhoz, hogy az ország ne romoljon tovább. A Bocskai Díj átadása előtt dr.Négyessy Istvánné olvasta fel a laudatiót, benne „a magyar nemzet élő lelkiismeretének egyik hordozója”–ként határozva meg dr.Raffay Ernő történészt, egyetemi tanárt. A díjat Sárkány Viola adta át, majd a kitüntetett tartott rövid, de annál élvezetesebb, anekdotázó stílusú történelmi előadást. Ennek konzekvenciája volt, hogy a magyar nemzet megmaradásának kulcsa a népesedésben rejlik. Gábor Áron elhíresült mondását parafrazálva kijelentette: ha lészen magyar gyerek, lészen magyar jövő!

Koszorúzások

Az eseményen Varga Vilmos színművész Ady versekkel, Kuncz László énekművész korabeli „énekmondásokkal” közreműködött. Ezt követően megkoszorúzták a templom külső falán lévő Sass Kálmán emléktáblát, mely előtt Kovács Zoltán idézte fel a mártír lelkipásztor alakját, majd az ünneplők a Széchenyi térre vonultak, ahol Bocskai István mellszobrához kerültek koszorúk. Az ünnepség zárásaként az egyházközség diakóniai központjának étkezőjében lehetett megtekinteni Pécsi L. Dániel festőművész 25 címertáblából és történelmi zászlóból álló Jelképeiben is él a magyarság című kiállítását, mely még egy hétig várja az érdeklődőket.