2011. április 8., péntek

A vedresábrányi református templom
"A falu fölé emelkedő dombnyúlványok déli peremére épült kicsiny vedresábrányi Árpád-kori templom tömegében őrzi XIII. századi felépítését. Téglalap alaprajzú, 8,5x5,7m-es hajójához egy félköríves apszisban záródó rövid, négyzetes szentély csatlakozik, a térrészek közti átmenetet lépcsős falsarkok alkotják. Jelenleg egységes síkmennyezet fedi a tereket, a szentély azonban eredetileg boltozott lehetett, az apszis negyedgömbsüveges, a szentélynégyzet pedig talán dongás. Eredetileg Rómer Flóris leírása szerint az épület két öllel magasabb volt, "magas, kétújjnyi széles" ablakai voltak, ezeket a XIX. században átalakították, szélesített nyílásaik most szegmensívvel záródnak. Szintén a XIX. században épült hozzá a nyugati torony. Az épület külső homlokzatát 2002-ben teljesen szakszerűtlenül, terv és engedély nélkül tatarozták, vastag cementes vakolatot hordva fel falaira. Az épületbelső megfelelő helyreállításával még remélhető a középkori értékek bemutatása."

(Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület műemléktemplomai)