2010. szeptember 13., hétfő

Tanévnyitó Szalacson

Tanevnyito Szalacson 2010


A Szalacsi BALASKÓ NÁNDOR Általános Iskola tanulói is izgatottan készülődtek az új tanév megnyitó ünnepségére sok ezer társukhoz hasonlóan. Csúnya, borongós időjárás fogadott bennünket hétfőn reggel az iskola udvarán. A gyerekek és a szülők már fél tízkor gyülekezni kezdtek az udvaron, majd a nagyobbak, akik már bátrabban mozogtak, bemerészkedtek a szépen előkészített, tiszta, virágokkal és szemléltető képek sokaságával feldíszített iskolába.

Lassan eljött a tízórai kivonulás ideje. Iskolánk igazgatója, Rácz Barna tanár úr a község polgármesterével és történelmi egyházaink képviselőivel az iskolaudvaron található színpadról köszöntötte a körülötte nagy számban sereglő tanulókat, szülőket és pedagógusokat. Az igazgató rövid beszédében rámutatott az országos krízishelyzet okozta nehézségekre; megkérte a szülőket, hogy - amennyiben megtehetik - sokkal jobban figyeljenek gyermekeikre, mint eddig, igényeljék a pedagógusok segítségét, és viszont: támogassák mindenkor az iskolát. Bizonygatta, hogy nagyon sokat jelent a nehéz időkben az egymás iránti bizalom. Bízzunk pedagógusainkba és a tanulókba, csak így érhetünk el garantáltan jó eredményt. A tanári gárda képes arra, hogy nagyszerű diákokat engedjen ki a keze alól, jó és bizonyítani tudó és akaró a pedagógus gárda. Végül bemutatta az új tanerőket, sok sikert kívánva tanulóknak és szülőknek egyaránt.

A római katolikus egyházközség részéről Duma Ferenc plébános atya szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte az iskola és egyház kapcsolatának fontosságát, szerepét a tanulók nevelésében, az igazi emberi értékek megőrzésében. Diáknak, tanárnak sok sikert kívánva biztatott mindannyiunkat az új iskolai esztendőben elkövetkező munkára.

Harmadikként Botos András, református tiszteletes úr szólt a jelenlevőkhöz. Szűkösebb esztendőben, nehezebb körülmények között is sikeresek lehetünk, ha összefogva egymást segítjük. Ő személyesen is bármikor kész segítséget nyújtani az iskolának szükség esetén az egyház és saját maga nevében is - mondta. A két intézmény eddig is jó kapcsolatban állt, az iskola nem volt kerékkötője az egyházi nevelésnek. Megköszönte a szülők és diákok eddigi segítségét, majd hálaadó imát mondott és Isten áldását kérte az épületre és a benne lévőkre!

Porsztner Sarolta polgármester asszony rövid beszédében szintén köszönetet mondott tanulónak, tanerőnek és szülőnek az elmúlt tanévben kifejtett tevékenységért, kihangsúlyozva, hogy tehetséges diákjaink a tanerők vezetésével ma már szinte egy két napos falunapi rendezvény műsorát is képesek biztosítani - ha így hozná a szükség. Ismertette azokat az erőfeszítéseket, amelyek következtében sikerült ismét tanévkezdésre működőképessé tenni az iskolát - belül: kifestett, tiszta, virágos, feldíszített tantermek, jó bútorzat várja a tanulókat. Ígérete szerint az iskola külseje is rövidesen megújul. Végül sok sikert kívánva tanulóknak és tanerőknek, átadta helyét a jövendő első osztályosoknak, akik sikerrel mutatták be Barabás Krisztina óvónéni segítségével elkészült óvodabúcsúztató - iskolaköszöntő műsorukat.

Ezután a tanító nénik, majd az osztályfőnökök vezetésével a tanulók bevonultak az osztályokba, megkezdve az első osztályfőnöki órát. A technikai megbeszélés egyik célja az órarend ismertetése volt.

Bokor István
tanár


Tekintse meg fotóalbumunkat!

Tanevnyito Szalacson 2010