2010. szeptember 4., szombat

Ravatalozószentelés Bályokon

Ahol mindenki egyenlő: ravatalozószentelés Bályokon

erdon.ro
2010.09.03

Bihar megye - „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet…” Ezekkel az Ézsaiás prófétától származó igékkel kezdődött a ravatalozó-kápolnaszentelés Bályokon.Az első karókat 2009. október 8–án tűzték le a bályoki református temetőben építendő ravatalozó alapjainak kijelöléséhez, és 2010. augusztus 29–én, az újkenyér hálaadásának vasárnapján, felszentelték a kevesebb mint egy év alatt felépült létesítményt. Ezzel régi vágyuk teljesült a bályokiaknak, a ravatalozót megyei támogatással, és helyi alapból építtette a Polgármesteri Hivatal, helyet pedig a református egyházközség adott a temetője területén. Az avató/szentelő ünnepséget a helyi Polgármesteri Hivatal szervezte. Négy történelmi egyház lelkipásztorai, papjai képviselték gyülekezeteiket a rendezvényen: Gergely Pál baptista lelkipásztor, Maskara János római katolikus esperes, Dat Gheorghe ortodox atya, és Jónás Sándor református lelkipásztor.

Korszerű létesítmény

Az ünnepségen rész vett és felszólalt Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke, aki az alapkőletételnél is jelen volt, és arra biztatta az akkor jelenlévő maroknyi sereget, hogy merjenek nagyot álmodni. Íme, az álom beteljesedett, európai normáknak megfelelő, a végtisztesség megadásának korszerű létesítménye áll a bályoki református temetőben. A Helyi Tanács nevében Maroşan Arsenie polgármester és Daróczi Mihály alpolgármester – aki egyben a reformátusok főgondnoka is –számolt be a munkálatok menetéről. Seres Erzsébet elnök a helyi RMDSZ részéről mondott köszönetet mindazoknak, akik a megvalósításban rész vállaltak.

Ökumenikus kápolna

A ravatalozót kistermét hűtőberendezéssel látták el, a nagyterembe székeket, padokat és szolgálati asztalt készíttettek. Új kaput nyitottak a kápolna megközelítésének érdekében, és egy parkolót is létrehoztak a bejárat mellet. Az ökumenikus kápolnából – melyen nincs felekezeti szimbólum – minden felekezet végtisztességet adhat eltávozott tagjainak. Kit milyen vallásban temetnek, azt a mindenkori szolgálatvégző pap/lelkipásztor jelzi jelenlétével, palástjával, papi ornátusával, szertartásával a gyászolóinak: e helyen mindenki egyenlő. Adja Isten, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen igénybe vennünk a frissen avatott kápolnánkat, mondták egyhangúan a jelenlévő felszólalók. Úgy legyen, Ámen.