2010. szeptember 13., hétfő

Bihardiószeg: testvérgyülekezeti kapcsolat teremavatással egybekötve

Testvérgyülekezeti kapcsolat teremavatással egybekötve

Vasárnap reggel ködfátyol alá rejtőzött templom fogadta az ünneplő tömeget. Bár kint szomorkás volt a hangulat, bent a diószegi református templomban örömteljes és megható ünnep emelte fel az emberi szíveket. Maga az ünnepség istentisztelettel kezdődött, melyet a tépei gyülekezet pásztora, Oláh Attila tiszteletes tartott. Az Ige Márk evangéliumából szólt a népes gyülekezethez, mégpedig az a rész hangzott el, ahol Jézus lecsendesíti a viharos tengert. Az igehirdető elmondta, hogy: Sok vihar tépázott meg bennünket, melynek sokszor mi voltunk az okozói. Nagy költőink és íróink rámutattak arra, hogy hogyan jutottunk el a szétszakadásig, Isten kegyelme pedig rámutat arra, hogyan jutunk el az összekovácsolódásig. Egész mai történelmünk a szélviharban, a hit erejéről szól. A hit erejével a legnagyobb csapást is próbatétellé lehet szelídíteni. A keresztyén ember felkiáltó jel kell legyen a nagyvilág előtt, hogy hirdesse Isten a legnagyobb bajban is meg tud szabadítani. Jézus egyetlen szavával lecsendesíti a tengert. Ezt a tanítványoknak kellett volna megtenni hittel, de nem merték elhinni, hogy ez lehetséges, inkább kétségbeesnek és számon kérik Jézust. Ez a mi bajunk is, nem merünk hinni, pedig Jézus mellettünk áll. A prédikátor végül e szavakkal zárta mélyenszántó gondolatait: Szép kegyelmi idő ez a mai nap a testvérgyülekezeti kapcsolat szentesítésére, arra, hogy a diószegi gyülekezet keblére ölelje a kicsiny tépei gyülekezetet, s így átérezzük nem vagyunk árvák, elhagyottak, magányosak. Így csendesednek le az életviharok. Tettekkel bizonyítsuk, hogy érdemes gyermeket szülni és felnevelni, érdemes a jövő dolgában hinni, összefogni, szolgálni egyházat és népet, s ha így teszel, akkor a viharokat átvészeled, s átérsz a túlsó partra.
Az igehirdetés után Gellért Gyula diószegi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, elsősorban a tépei gyülekezet 30 fős küldöttségét és Meleg Vilmos színművészt. Már a prédikációban is elhangzott, s Gellért tiszteletes is megerősítette, hogy a szószék mellett látható háromszínű lobogó immár 70 éves. E zászlót 1940-ben a Debrecenbe elszármazott diószegiek ajándékozták a gyülekezet számára a testvéri kapcsolat jeleként. Majd az iskolakezdésre nézve Karácsony Sándor szavait idézte a házigazda: A tanár szabadsága, hogy taníthat, a diák szabadsága, hogy tanulhat. – élni kell ezzel a szabadsággal. A testvérgyülekezeti kapcsolat megpecsételése előtt a tiszteletes úr pár szóban ismertette Tépe és címere történetét. Megtudtuk, hogy a hajdúk Báthory Gábor fejedelem engedélyével telepedtek meg Tépén 1613. június 2-án Kovács Péter kapitány vezetésével. Az 1627-ben készült pecsétnyomójuk a harci erényeket fejezi ki. A páncélos jobb kar, egyenes karddal, a végén török fejjel a harci vitézség jelképe. Érdekessége a fecskefarkos hadizászló, amely a tépei hajdúk zászlóját örökíti meg. A rövid ismertető után a testvérgyülekezeti megállapodás felolvasása következett, majd a két gyülekezet lelkipásztorai és gondnokai aláírásukkal és pecsétjükkel szentesítették a gyülekezetek összefogását. Már az aláírások ideje alatt is szolgáltak a bihardiószegi furulyások, majd az ifjúság énekkara következett. A tépei férfikórus zengő és markáns hangján megszólalt induló és Beh régen vérezel szegény magyar kezdetű ének szivet melengető volt. A tépei hölgyek részéről két szavalat hangzott el, melyek a magyar nemzet egyesüléséről az Unióban, a nemzetek összeöleléséről a Kárpát medencében és a békesség kéréséről a sokat szenvedett, nyomorúságot látott magyar népünknek szóltak. Meleg Vilmos színművész Fazakas László, Gábor Ferenc, Arany János, Vass Albert, Szilágyi Domokos, Ady Endre és Kölcsey Ferenc költők verseiből összeállított megható műsorát követően a bihardiószegi római katolikus plébánia nevében Dávid György főgondnok köszöntötte az ünneplőket, és egy verssel is gazdagította az ünnepet. A templomi műsort az Asók István Református Vegyeskar szolgálata és a Himnusz eléneklése zárta.

Az ünneplő gyülekezet a templomból átvonult a második parókiára, vagy más néven a kántorlakra, ahol az Asók István gyülekezeti terem felavatásával folytatódott a nap. Ghitea Angéla tanár-kántornő tartalmas előadásából Asók István egykori, diószegi kántor-tanító életét és munkásságát ismerhettük meg. Gellért Gyula lelkész elmondta, hogy miért lett e terem Asók terem, s ismertette a terem falán látható Bocskai István okleveleiből készített kiállítást. Az okleveleket a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár adta kölcsön a gyülekezetnek, hogy a csata után, itt e jeles napon is megszemlélhessék az ünnepen résztvevők. Oláh Attila lelkipásztor a tépei gyülekezet nevében néhány jelképes ajándékot adott át a diószegieknek. A beszédek után Oláh Attila, Gellért Gyula és Jakó Sándor Zsigmond lelkészek megáldották a termet. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. A vendégeket és a helyieket a diószegi presbitérium, a nőszövetség és az Ike tagjai finom babgulyással vendégelték meg a kántorlak udvarán, hogy a lelki öröm mellett, testi megelégedéssel is távozhassanak az ünneplők.

Jakó Sándor Zsigmond