2010. augusztus 7., szombat

Vakációs bibliahét Érszőllősön

Immár 14. alkalommal szerveztük meg Érszőllősön a gyermek evangelizációs hetet, és azt lehet mondani, hogy ez egyike azon kevés rendezvényeknek a 90-es évek után, amely iránt szinte semmit sem csökkent az érdeklődés az évek folyamán. Újabb és újabb felcseperedő gyermekek számára jelent tartalmas felüdülést ez a hét, akik dacolva a nyári hőséggel vagy éppen a zuhogó esővel, örömmel vesznek részt ezeken az alkalmakon.


Ebben az évben - épp az évek óta tartósan magas létszám miatt - már nem három, hanem négy kiscsoportban folytak a napi tanítások, történetek feldolgozásai. Ahhoz, hogy ennyi kiscsoportban legyen külön foglalkozás a gyermekekkel nagyon fontos a munkatársak bevonása. Hálát adunk az Úrnak, hogy az egykor még bibliahetes résztvevők, ma már munkatársak és segítők lettek az ilyen hetek megszervezésében. Idén is több, mint húsz munkatárs illetve segítő fáradozott azon, hogy Isten üzenetét tisztán és hitelesen adja át a gyermekek számára. Ahhoz, hogy mindnyájan ráhangolódjunk az előttünk álló feladatokra, minden reggel nyolc órára munkatársi áhítatra gyűltünk egybe, ahol Isten Igéjének a fényében kértünk áldást a szolgálatra.


A gyülekezet gyermekeit illetve a nagyszülőknél, rokonoknál nyaralókat kilenc órára hívtuk, de legtöbben már fél kilencre megérkeztek a parókia udvarára, izgatottan várva a kezdést. Idén az ünneplés volt a bibliahét témája és az Úr kegyelméből valóban nap mint nap ünnepi, örömteljes hangulatban telt az együttlét. Ehhez nagy mértékben hozzájárult a közös éneklés és a játék. Igyekeztünk apró figyelmességgel jutalmazni minden nap csoportonként a legfigyelmesebbeket, a legaktívabbakat, illetve alkalomadtán a legcsendesebbeket. A gyülekezet tagjai ezúttal is kivették részüket a gyermekek ellátásában: fánk, palacsinta, szendvics, kifli és pogácsa volt az idei menü és a gyermekek ez által is megtapasztalhatták, hogy milyen gazdag a mi Istenünk, aki mennyei lakomát készít nekünk és erre hívogat mindenkit.


A gyermekek felé végzett szolgálaton túl, ezen alkalmak célja a gyermekek által a szülők elérése és bevonása a gyülekezeti életbe, és ezen a téren már vannak pozitív visszajelzések. Hogy az alkalmakon részt vett kilencven gyermekből, ki mivel maradt ezen a héten, azt nagyon nehéz lenne most megmondani, lemérni, talán nem is feladatunk, de hisszük, hogy a mi fáradozásunk nem volt hiábavaló az Úrban, ebben az esztendőben sem. És hisszük, hogy bennünket, tanítókat, segítőket is formálni akart az Úr, hogy olyanokká legyünk, mint a kisgyermekek és mi is ott lehessünk majd ama mennyei lakomán, a Bárány mennyezőjén.

Illyés Tamás Zoltán
lelkipásztor