2010. augusztus 28., szombat

Új templompadok Érselénden

Isten kegyelméből és a hívek adományából az érseléndi református templom 70-80 esztendős padjait sikerült kicserélni, így Újkenyér ünnepén már az új padokban adhattak hálát a seléndiek. Ha Isten és további támogatók is úgy akarják, Karácsonyra már az új Úrasztala és szószék is elkészülhet. A templompadokat a templombővítés és a belső felújítások miatt már többször is selejtezték, javítgatták, az egyszerű, sok beszolgáló lelkészt elhordozott szószék sem került már visszaállításra vagy pótlásra jópár éve. A 2x4 padban 40 személy fér el kényelmesen. A teljes kivitelezést Székely Sándor nagyváradi asztalosmester és csapata végezte el szakszerűen és igényesen. Isten töltse be a templomot Igéjével, Szent Lelkével és igehallgatókkal!

Oroszi Kálmán
érseléndi lelkipásztor