2010. augusztus 27., péntek

Rákosi Jenő az új érmelléki esperes

Rákosi Jenő az új érmelléki esperes

erdon.ro
2010.08.27


Bihar megye - Péntek délelőtt Micskén tartották meg az Érmelléki Református Egyházmegye tisztújító közgyűlését. Minden egyházközség képviseltette magát, az új esperesnek pedig Rákosi Jenő szentjobbi lelkészt választották meg.

Egy hónappal a Magyarkécen tartott jelölőgyűlés után került sor péntek délelőtt Micskén a tisztújító közgyűlésre. Igét Gellért Gyula, az érmelléki esperességtől 16 év után visszavonuló bihardiószegi lelkész hirdetett, Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írott második leveléből vett idézet alapján: „... a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal”. A Szentlélek nélkül nincs ige, és igehirdető, nincs közösség; a gyülekezetet, a nemzetet pedig nem lehet részekre osztani, a közösség szolgálata pedig élet–halál kérdés, mondta az igehirdető, hozzátéve: az egyház megújulásának feltétele a közösség szentségében van.

Köszönet az eddigi tisztségviselőknek

A közgyűlést Czaholi Tibor főgondnok nyitotta meg, aki röviden mérleget is vont az elmúlt hat éves ciklusról. Megelégedéssel nyugtázhatta, hogy minden gyülekezet tud eredményeket felmutatni, és az egyházmegye minden lelkészi állása be van töltve. Aggodalomra ad okot viszont, hogy az évezred eleje óta az egyházmegye lélekszáma 6 ezer fővel apadt. Végezetül megköszönte Gellért Gyula leköszönő esperesnek, és az egyházmegyei tisztségviselőknek az eddigi munkát, szavaihoz csatlakozott később a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) nevében Kovács Zoltán főgondnok. Rákosi Jenő (ekkor még) főjegyző ezután megejtette a névsorolvasást, és megállapíthatta, hogy a 37–ből minden egyházközség képviselteti magát, az igazoltan távol maradt érábrányiak kivételével. Megállapították, hogy 81 szavazásra jogosult fő volt jelen, és megkezdődött a szavazás. Elsőként az esperesjelöltekre, illetve a főgondnokra szavaztak. Előbbi esetben nem volt érvénytelen voks, az eredmény pedig a következő lett: Rákosi Jenő szentjobbi lelkész 51 voks, Mike Pál magyarkéci lelkész 30 voks. A másik két jelölt visszalépése miatt főgondnoknak csak dr.Kürti László (Margitta) neve állt a szavazólapon, rá 75–en voksoltak.

A jó munkához összefogás kell

A második szavazáson már további 17 világi és egyházi tisztségre, illetve testületi tagságra jelölt személy(ek)ről szavaztak. A szavazatok számlálása közben, a hatékonyabb munka érdekében, egy újabb szavazatszámláló bizottságot is választottak, mely az egyházkerületi jelöléseket összesítette. Miközben a bizottságok dolgoztak, Rákosi Jenő megválasztott esperes mondott köszönetet a bizalomért, ugyanezt tette Mike Pál is, megköszönve a rá adott szavazatokat, és mindketten reményüket fejezték ki, hogy a továbbiakban jól tudnak majd együtt dolgozni, nem csak ők, de az őket támogatók is. Gellért Gyula, mintegy útravalóul, kifejtette: az egyházmegye fejlődése érdekében minden értékes emberre szükség van, a munkához pedig összefogás kell.A megszámlált szavazócédulák alapján az Érmelléki Egyházmegyében a következő jelölések történtek a KREK tisztújítására, püspök: Csűry István (jelenlegi püspök) 23 voks, Csernák Béla (bihari lelkész) 8, Józsa Ferenc (arad–mosóci lelkész) 2; főgondnok: dr.Varga Attila (Szatmár) 24 voks, Kovács Zoltán (jelenlegi főgondnok, Érmihályfalva) 7, Tolnay István (jelenlegi világi főjegyző) 1. A közgyűlést a vendéglátó micskei gyülekezet jóvoltából ebéd követte.

Tisztségviselők az Érmelléki Egyházmegyében

Esperes: Rákosi Jenő (Szentjobb), főgondnok: dr.Kürti László (Margitta), lelkészi főjegyző: Bara László (Nagykágya), világi főjegyző: dr.Oláh József (Micske), lelkészi aljegyző: Kovács–Szabadi Levente (Apátkeresztúr), világi aljegyző: Salánki Zoltán (Berettyószéplak). Előadók: missziói – Darabont Tibor (Ottomány), ifjúsági – Jakó Sándor Zsigmond (Jankafalva), katekétikai – Szabó Zsolt (Gálospetri), zenei – Balogh Renáta (Székelyhíd), tanügyi – Balogh Katalin (Székelyhíd), műszaki – Fodor Károly (Nagykágya). Jogtanácsos dr.Juhász András (Margitta), számvevő Simon–Szabó István (Éradony), pénztáros – Uri Imre (Vedresábrány), levéltáros – Oroszi Kálmán (Érselénd). A kerületi közgyűlés lelkészi tagjai: Kovács Gyula (Margitta), Székely István (Asszonyvására), Balázs János Dénes (Érmihályfalva); világiak: Borsi Attila (Magyarkéc), Lakatos Bálint és Czaholi Tibor (Szentjobb).