2010. augusztus 20., péntek

Egyházi kertészet Poklostelken

Teremjetek jó gyümölcsöket!

"Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést!" (1Kor 3:6)


Poklostelek kicsiny, öregedő gyülekezet az Érmelléki Református Egyházmegyében. Számos kis gyülekezethez hasonlóan a lét és nemlét határán van, mégis Isten megtartó kezében. Egyházi járulékot mintegy száz fő fizet, az egyházfenntartás ilyen kis lélekszám mellett pedig gondot okoz. Mindenféle pénzhiánynál nagyobb gondot jelent azonban az emberhiány. A gondok ellenére azonban élni akarását mutatja az a szolgálat, amit pár éve kezdett meg ez a közösség: kertészetet alapított és üzemeltet az egyház fenntartása érdekében.

Poklostelek – múlt és jelen

Poklostelek Bihar megye északkeleti részén fekvő település, Nagyváradtól 40 km és Margittától 17 km távolságra van. A falu a Hegyköz keleti részén terül el, a Berettyó bal partján, ahová a jobb partról az 1674. esztendőben kezdtek átköltözni a lakosok.

Poklostelek neve hallatán legtöbben egykori lepratelepre gondolnak. A név azonban a pokol és a telek főnevek összetételeként “megművelhető földet” is jelent, olyan területre utalva, ahol fekete, szurkos, ragadós a föld. A település eredete a XII. század első felére tehető (Váradi Regestrum: 53. oklevél). Forrásainkban először 1213-ban találjuk, Puklusteluc formában. A Geregye nemzetség sólyomkői uradalmának része lett a népes, vámmal rendelkező magyar falu. A település lakossága zsellérekből és jobbágyokból tevődött össze.

A reformáció feltehetően 1550 körül érte el Poklostelket. Református iskolája 1785-ben épült. 1889-ben az Egyházközség új iskolát épít téglából, de az 1891-es egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyve már mint állami iskolát említi. Jelenleg ez az épület gyülekezeti házként szolgál. Az első templom az 1790-1792-es években a tűzvész martaléka lett. A mai templomot 1799-ben kezdték építeni. 1907-ben, amikor az Egyházközség lélekszáma elérte a 605-öt, 12 szórványa volt. Lélekszám: 1928-ban 621 fő, ekkor voltak a legtöbben. 1963-ban alakult meg a Nőszövetség. 1998-ban, miután kétszer elérte a falut az árvíz, 70 család gyűjtött élelmiszer- és pénzadományt a Tisza-menti árvízkárosultak megsegítésére. Idén a magyaroszági árvízkárosultaknak gyűjtöttünk 1500 lejes pénzadományt. – Ez idáig 33 lelkipásztorról van tudomásunk, akik itt szolgáltak.Az uborka művészete

A szokásos istentiszteleti alkalmakon túl évenként 1-1 alkalommal konfirmációs és házassági találkozókat szervezünk, ami megpezsdíti a közösség életét, a közeljövőben pedig az innen elszármazottak találkozóját is szeretnénk megszervezni. Évek óta megrendezzük a nők világimanapját – idén micskei asszonyokkal együtt – és a a gyermekek vakációs bibliahetét is. Ezen alkalmak zömét Erősné Joó Enikő lelkipásztor szervezi, és hála az Úrnak, igen sok áldással járnak. A visszaigényelt református iskola épülete ad otthont a gyülekezeti háznak, ahol különböző közösségépítő alkalmakat tartunk, pl. álarcosbált a gyermekeknek, gyermeknapot, bábszínházi előadást. Itt vendégeltük meg azt a mintegy 70 gyermeket kísérőikkel együtt, akik a nagyváradi Csillagocska óvodából látogattak ki hozzánk egy tartalmas napra, és bepillantást nyertek úgy a falusi életbe, mint a kertészeti gazdálkodásba. Épületeink – a templom, parókia, gyülekezeti ház, kertészeti ház és a „bank”, vagyis a raktár – régiek, romosak voltak, és bár felújításukat megkezdtük, még sok munka vár ránk e téren. 2005-ben a közel 200 éves parókia egyik szobájának mennyezete leszakadt, azóta a szobát felújítottuk, és más, külső és belső javításokat is elvégeztünk az épületen."Óh, mondd, te mit választanál?"


Az egyház veteményes kertje – avagy szegény az eklézsia, maga kertészkedik a pap"Megszakértik" a támogatók is...

Két évvel ezelőtt, gyülekezetünk anyagi fenntartását elősegítendő, a hollandiai Romániát Segítő Alapítvány (Aagtekerke) támogatásával kertészetet alapítottunk. 2009-ben kezdtük el a zöldségtermesztést, és Isten segítségével folytatjuk 2010-ben is. Anyagi hasznot még nem termelünk, hiszen válságos esztendők ezek mindannyiunk számára, de különösen hálásak vagyunk azért, hogy Isten mindezidáig megsegített annyira, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát – miközben vállalkozások sora kénytelen bezárni. Szeretnénk életben tartani gyülekezetünk reményét az anyagi önfenntartást illetően. Hisszük azt is, hogy eközben Urunk mennyei kincsekkel is megajándékoz minket, amint azt már megtapasztaltuk számos alkalommal. 2009-ben 2 alkalommal, ez évben pedig Szentháromság vasárnapján tartottunk hálaadó istentiszteletet. Utóbbin nemcsak az akkor már termő uborkáért és más növényekért adtunk hálát, hanem különösen azért, mert gyülekezetünk tagjai is elkezdtek „jó gyümölcsöket teremni”. Múlt év őszétől ugyanis egyre többen vállaltak önkéntes munkát, és ez reményt adhat arra, hogy Isten segítségével a kertészet anyagilag jövedelmezővé, gyülekezetünk pedig fenntarthatóvá váljék. Köszönet illet minden önkéntest, különösen pedig azokat, akik folyamatosan kitartanak a szolgálatban: a gyülekezet gondnokait. Adja Isten, hogy e példájukat egyre többen kövessék, mert akkor a kitűzött célunkat elérhetjük! Elsődleges célunk a poklostelki kertészettel a gyülekezetünk támogatása, fenntartása. Amennyiben ezt sikerül elérnünk, szeretnénk más, hasonló helyzetben lévő, de élni akaró gyülekezeteknek is segíteni. Örömünkre szolgál, hogy több gyülekezet is felkínálta a hívei számára zöldségeinket, így munkánk gyümölcse nemcsak szavakban, hírek formájában, hanem kézzelfogható, ízlelhető módon is eljuthat másokhoz. Köszönöm azon lelkipásztorok és más testvérek segítségét, akik a maguk helyén felkarolták ügyünket, és zöldségeinket népszerűsítették. Az egyház veteményes kertje – a kertészetünk – az egykori Mayr-féle iskola udvarán, a gyülekezeti házzal szemben kapott helyet, több mint 1 hektáros területen. 4 db, egyenként 5 ár alapterületű fóliasátrat húztunk fel. Zöldségféléket termelünk: padlizsánt (vinetta), uborkát, paradicsomot, paprikát, salátát, spenótot, káposztát, zellert stb. Istennek hála, vásárlóink megelégedettségüknek adtak hangot úgy a tavalyi, mint az idei esztendőben – jó minőségű árut kínálunk jó áron. Mivel egy teljes normás kertészt nem tudunk megfizetni, ideiglenesen a lelkipásztor, e sorok írója vállalta fel a kertészet szakmai irányítását.


Holland barátainknak is tetszik


A reménység meg nem szégyenít… – Perspektíva (nemcsak) Poklosteleknek


Poklostelki perspektíva


Szolgálatunkat szeretnénk kiterjeszteni mind gyülekezetünkön belül, híveink körében, mind pedig azon kívül, még több gyülekezetet bevonva. Helyben ugyanis nem elég pár lelkes atyafi megfeszített munkája: a közösség megmaradásához mindenki szolgálatára szükség van, senki sem állhat félre! Sajnos az sem elég, hogy néhány gyülekezet – egymástól távol szétszórva – felkarolja ezt az ügyet, hiszen nagy költséggel jár az áru elszállítása távolabbi helyekre. Ha azonban a gyülekezeteink jelentős része bekapcsolódik ebbe a programba, akkor egy körút során minden érdeklődőt elérhetünk, és nem fizetünk rá a hosszú utakra. Szeretnénk ezt a reménységet megragadni és mások számára is kézzelfoghatóvá tenni – nyereségessé tenni ezt a vállalkozást. A többlet bevételekből gyülekezetünket és a többi hasonló sorsú, de élni akaró gyülekezetet szeretnénk megsegíteni. Eddig sem vártunk a sült galambra, és a jelenben is teszünk azért hogy megmaradjunk. Isten adott erre erőt eddig is, ő vezérelt másokat is arra, hogy ügyünket felkarolják. Ő munkálkodjék ezután is bennünk, körülöttünk és fölöttünk! Soli Deo Gloria!

Erős-Joó Béla
poklostelki református lelkipásztor


Első szedésből