2010. július 19., hétfő

Vakációs Bibliahetek Értarcsán


Vakációs Bibliahetek Értarcsán


Még a múlt század ’90-es éveinek derekán honosodott meg a gyermek-evangelizációs hét az értarcsai református gyülekezetben Dérer Zsolt Attila lelkipásztorsága idején. A KOEN hollandiai alapítvány által készített program az óta is töretlen érdeklődésnek örvend a vallásórás valamint konfirmándus korú gyermekek körében. Örömmel számolhatok be arról, hogy a református felekezetű gyermekek mellett az egész település kicsinyeit megszólítja egy ilyen hét, amelyet már jó előre a színes, figyelemfelkeltő plakátok segítségével népszerűsítünk. A nagyszülőknél, rokonoknál vakációzó gyermekek is évről évre szívesen jönnek ezeken a napokon (is) az Úr házába, amely állandó helyszíne a programnak.


Idő közben a vakációs bibliahét cél-korcsoportjából kinövő ifisek lettek a lelkipásztor-szervező segítségére, akik hetekkel a program megkezdése előtt már rendszeresen összejönnek, közösen végigtanulmányozzák a munkafüzetet, elsajátítják az új, még ismeretlen énekeket. A napi programok során segítenek a történetek megtanításában a munkafüzetben található jelenetek előadásával, aranymondás tanításával, sok-sok énekléssel. Felügyelnek a rendre, segítenek a tízórai kiosztásában, az óvodás korúak számára a kézimunkák időben való elkészítésében.


Természetesen a szülök, nagyszülők sem maradnak ki ebből a hétből, az ő adományaik kerülnek tízórai formájában a gyermekek elé minden nap. Míg délelőtt a napi program megvalósítása a cél, addig délután a szórakozásé, amikor időjárástól függően a hatalmas templom-kertben szabadtéri játékokkal élhetik ki mozgékonyságukat a gyermekek, valamint minden ilyen héten egy-egy evangelizációs jellegű film levetítésére is sor kerül. Az idei évben a témához kapcsolódóan az „Egyiptom hercege” c. rajzfilmet tekinthették meg a kisebbek, az ifisek pedig az „Éli könyve” c. filmet, amelyről aztán el is beszélgettek.

A hét záróakkordja a vasárnap délutáni istentisztelet, amelyet a program szerint a „szülők délutánjának” nevezünk, ekkor mutatják be az egész héten át készített kézimunkáikat, tesznek bizonyságot az elsajátított tudásról, előadják az újonnan tanult énekeket.


Illesse köszönet a KOEN alapítványt, az évről-évre előkészített munka-anyagért, helyben pedig mindazokat, akik hozzájárultak a gyermekek lelki-szellemi építésének szolgálatához, az evangélium magvainak elvetéséhez.

Kulcsár Árpád
lelkipásztor