2010. július 26., hétfő

Jelölő közgyűlés az Érmelléki Református Egyházmegyében

Jelöltek az Érmelléki Református Egyházmegye tisztújítására

erdon.ro
2010.07.26

Bihar megye - Az elmúlt pénteken Magyarkécen tartották meg az Érmelléki Református Egyházmegye esperes–jelölő közgyűlését. A legtöbb szavazatot Rákosi Jenő szentjobbi lelkész kapta.Gellért Gyula leköszönő esperes (középen), balján Czaholi Tibor jelenlegi főgondnok, jobbján Rákosi Jenő esperes–jelölt

Az Érmelléki Református Egyházmegye esperesi tisztségét az elmúlt 16 évben (egy 4, és két 6 éves mandátummal) Gellért Gyula bihardiószegi lelkész töltötte be. Az esedékes tisztújítást megelőző jelöltállító közgyűlést az elmúlt pénteken tartották meg Magyarkécen. Az istentiszteleten Rákosi Jenő, az egyházmegye jelenlegi főjegyzője, szentjobbi lelkész hirdetett igét, melyhez az alapigét Máté evangéliumának azon részéből vette (11, 20–24), melyben a galileai városok figyelmeztetést kapnak, mert nem tartanak bűnbánatot válaszul Jézus tetteire. Az egyház elöljárói, és a gyülekezetek tagjai is Isten elé kell vigyék szívüket, mondta prédikációjában Rákosi Jenő.

Két jelölt

Ezután kezdődött meg a jelölési procedúra. Az egyházközségek már korábban, postai úton megkapták a jelölő cédulákat, melyeket a presbitériumok kitöltöttek, s ezeknek az összesítésére került most sor. Az egyházmegye mind a 37 egyházközsége képviseltette magát a gyűlésen, közülük csupán Érsemjén nem élhetett a jelölés jogával, formai okok miatt. A szavazatokat hét tagú bizottság számlálta meg, munkájukat két másik tag felügyelte. Az esperesi tisztségre egy cédulát üresen adtak le, egy–egy szavazatot kapott Kovács Gyula (Margitta) és Balázsné Kiss Csilla (Érmihályfalva), négyet Illyés Tamás (Érszőlős), nyolcat Mike Pál (Magyarkéc), és 21–et Rákosi Jenő. A vonatkozó szabály szerint az első három jelölt vesz részt a szavazáson, de mivel Illyés Tamás visszalépett, Mike Pál és Rákosi Jenő maradt a két jelölt.

Szavazás auguszus végén

A főgondnoki tisztségre a legtöbb szavazatot kapta Kürti László (16, Margitta), Zefer József (9, Érszőlős), és Oláh József (5, Micske) – utóbbi kettőnek még jelezni kell, elfogadják–e a jelölést. Az öt tagú egyházi tanácsba tíz lelkészt jelöltek: Gavallér Lajos (35, Micske), Kovács Gyula (23), Bede Ferenc (19, Berettyószéplak), Balázsné Kiss Csilla (18), Futó Ferenc (18, Érolaszi), Székely István (17, Asszonyvására), Demeter Sándor (14, Tóti), Illyés Tamás (14), Szabó Zsolt (12, Gálospetri – nem válllalta), Erős–Joó Béla (10, Poklostelek). A szavazást az augusztus 27–én, Micskén tartandó közgyűlésen fogják megejteni, ugyanakkor összesítik az egyházkerületi tisztújítást előkészítő jelöléseket is.