2010. június 23., szerda

Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó

Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó
A nőszövetségi találkozó résztvevői


Pünkösdvasárnap délutánján Érbogyoszló gyülekezete látta vendégül az érmelléki egyházmegye nőszövetségeit. A tavaszi konferenciáján tizenkét gyülekezet asszonyai vettek részt. Jelen voltak: Berettyószéplak, Bihardiószeg, Éradony, Érmihályfalva, Érsemjén, Értarcsa, Gálospetri, Jankafalva, Margitta, Szalacs és Szentjobb nőszövetségei. A házigazda gyülekezet tagjai is nagy számban vettek rész ezen az ünnepi alkalmon. Csűry István püspök a Ruth könyve 2, 2-4-ig terjedő versei alapján szólt az egybegyűltekhez, az Úr áldását kérve az asszonyok munkájára.

Az igehirdetés után Orosz Márta, helybeli lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Köszöntésében elmondta: jeles nap ez az érbogyoszlói gyülekezet életében, hiszen első alkalommal adnak helyt nőszövetségi találkozónak. Külön köszönetét fejezte ki Csűry István püspök úrnak és kedves feleségének, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt az ünnepi alkalmat. Ajándékként átnyújtott egy példányt Érbogyoszló monográfiájából, ami a közelmúltban jelent meg. Köszönetét fejezte ki Balázsné Kiss Csillának, aki a program megszervezését magára vállalta. A házigazda lelkipásztor egy néhány történelmi esemény ismertetésén keresztül mutatta be Érbogyoszló gyülekezetét, betekintést nyújtva ez által a gyülekezet múltjába és jelenébe. Örömének adott hangot, maga és a gyülekezet nevében, hogy ilyen sokan tisztelték meg jelenlétükkel Érbogyoszlót ezen az ünnepen Nem volt tehát hiábavaló az érbogyoszlói asszonyok egész napi, lázas készülődése, amit a vendégek méltó fogadása érdekében végeztek el.

Balázsné Kiss Csilla első szavaiban tolmácsolta Dr. Karászi Rozália egyházmegyei elnöknő üdvözletét, aki sajnos egészségügyi problémák miatt nem lehetett jelen.

Ezután az érmihályfalvi lelkipásztornő egy szép énekszámmal köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy ez a találkozó azért is jeles alkalom, mert 20 évvel ezelőtt történt meg a nőszövetségi élet újjászervezése. Ezért is szólította fel az egyházmegye nőszövetségeit, hogy erre az alkalomra készítsenek egy rövid beszámolót, amelyben ismertessék az eltelt 20 esztendő jeles eseményeit, megvalósításait. Mielőtt átadta volna a szót a gyülekezetek képviselőinek, bemutatta Csűry István püspök úr „Célra igazító jegyzetek” c. könyvét.

A gyülekezetek képviselői röviden ismertették az eltelt 20 év nőszövetségi munkáját. A beszámolókból kiderült, hogy érmelléki református asszonytestvéreink hittel, imádsággal, önzetlen odaszánással szolgálják az Úr Krisztus ügyét a gyülekezetekben.
A szentjobbi nőszövetség a találkozón


Végezetül Csűry István püspök úr záró gondolataiban röviden ismertette az egyházkerület célkitűzéseit. Beszélt egy egyházi korház beindításának a terveiről. A záróének eléneklése után szeretetvendégségre invitálták a házigazdák a vendégeket, a templomkertben felállított asztalok mellé.

Orosz Márta
érbogyoszlói lelkipásztornő