2018. május 18., péntek

Turulmadár szállt a jankafalvi emlékműre
Jankafalván 2010-ben lett felállítva az I. és II. világháborúban elesettek emlékműve. Már az avató ünnepségen elhangzott, hogy az emlékmű nem teljes, az obeliszk tetejére még a jövőben egy turul madárnak kellene felkerüljön, de az anyagi keretek miatt ez akkor nem valósult meg. Azóta az obeliszk tetejéből kiálló vasrúd jelezte, hogy ez az emlékmű még befejezetlen. 
 
 
 
A tavalyi esztendőben azonban egy igen szerencsés fordulat következett be az emlékmű történetében, hiszen a Bethlen Gábor Alap pályázatot hirdetett világháborús emlékművek felújítására, befejezésére. E pályázaton gyülekezetünk nyert, így a Bethlen Gábor Alap támogatásával lehetőség nyílt az eredeti terv végrehajtására. Hosszas előkészületek után sikerült Deák Árpád, nagyváradi szobrásszal felvenni a kapcsolatot, aki decemberben elkészítette a turult, s ez év elején a bronzból való kiöntése is megtörtént, majd a talapzatra való felszerelése nemrég zajlott le. A most már kész emlékmű felavatására pedig június 3-án kerül sor gyülekezetünkben, amikor is Csűry István püspök úr hirdeti Isten igéjét, valamint Mészáros János Elek művész úr szolgál az ünnepségen, ezt követően pedig az emlékmű felavatása zárja az ünnepséget. Hála legyen Istennek és köszönet a Bethlen Gábor Alapnak, hogy 8 év után ezt is megérhetjük. 

2018. május 7., hétfő

Kire haragszunk? (prédikáció)Textus: 1Kir 18,17-19

I.

Kire haragszunk jobban? Arra, aki eltérít az Úr parancsolataitól, vagy arra, aki felhívja figyelmünket erre? Aháb, és sajnos sokszor a mi példánk is mutatja, hogy az utóbbi. Aháb meglepetésében szinte nem akar hinni a szemének és gúnyosan kérdezi meg Illéstől: „te vagy az, Izráel megrontója?”Azaz, te vagy az, aki ellehetetlenítetted Izráel helyzetét, aki veszélybe sodortad a nép életét?

II.

Érezhető, hogy a király felségjoga korlátozását érzi. Illés visszafordítja a vádat és indokolja is. Nem ő, a próféta, hanem a király, és Omri dinasztiája rontották meg Izráelt bálványimádásukkal. Illés szavaiból megértheti Aháb, hogy az országra szakadt büntetés okát a királyi ház romlottságában keresheti.

A felelősség nem a bűn leleplezőjéé, hanem a bűn elkövetőjéé. Addig nem is bűn a bűn, amíg le nem lepleződik, amíg valaki föl nem hívja rá a figyelmet? Csak egyetlen döntés választja el Ahábot és Izráelt Istentől: ismerjék be, eltértek az Úr parancsolataitól. Szándékosan. Minden kényszer nélkül. Micsoda ellentmondása ez az embernek. Inkább éhezik a nép, mintsem hogy vállalja tetteiért a felelősséget. Inkább maradnak „ártatlan” elszenvedői Isten haragjának, mintsem hogy bocsánatért könyörögjenek.

Inkább minden szerencsétlenséget, ami velünk történik, Isten akaratának tudunk be, ahelyett, hogy megkeresnénk azt a pontot, amikor mi döntöttünk rosszul, vagy amikor nem mertünk dönteni, helyette úgy tettünk, mintha Isten útmutatására várnánk. Fel sem ismerjük álszentségünket, míg az Ige le nem leplez bennünket, mint ahogy Illés is tükröt mutatott Ahábnak arról, hogy ki is valójában Izráel megrontója.

Ami pedig egyszer nyilvánvaló lett magunkról magunknak, abszurdum lenne tovább az önmagunk és környezetünk ámítása. George R.R. Martin mondta: „Minden ember követ el bűnt, még a királyok és királynők is. Magam is vétkeztem, és megbocsátást nyertem. Beismerés nélkül azonban nincs bocsánat.”

III.

A király, a prófétai erővel leleplezett tények hatása alatt elveszti hatalmát Illés fölött. Most Illés parancsol, és neki azt kell tennie, amit Illés mond. Isten előtt mindig megszűnik az emberi hierarchia. Isten előtt azé a szó, aki az Ő ügyét képviseli. Isten előtt annál van a hatalom, aki az ő akaratát közvetíti, még akkor is, ha ez legtöbbször nem nyilvánvaló.

Illés parancsa Ahábnak az, hogy gyűjtse össze a Baal és Asérá prófétákat a Karmel hegyére, ahol majd ítélet születik. A számok nem túl biztatóak: Illés egyedül Baal 400 és Asérá 450 prófétájával, az ide-oda hajlongó néppel és a királlyal szemben. De Isten országában sohasem azon dől el a győzelem, hogy kevesen vagy sokan vannak, hanem azon, hogy hol van az Úr! A győzelem mindig Istené. Függetlenül a tömegtől és emberi erőktől.

Bár sokan lettek mártírok Isten ügyéért, Isten mégis győztesekként beszél róluk, mint akik jutalmat kapnak. Láthatjuk tehát, hogy Isten szerint győztesnek lenni teljesen mást jelent, mint a mi emberi dimenziónkban. Gondoljunk Krisztusra: Bár meghalt a kereszten, mégis Krisztus győzött.

Isten előtt győztesnek lenni lehet akkor is, amikor az emberek előtt vesztesek vagyunk. Az Isten szerinti győzelem a bűn feletti győzelem, az óember feletti győzelem, az önámítás feletti győzelem, nem a másik ember legyőzése. Legyen így „mert jutalmatok bőséges a mennyekben” (Mt 5,12). Ámen.

Kabai Kitty, 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem IV. éves hallgatója

2018. április 10., kedd

Bihari diákok a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiáján


Április 5-7. között tartották Kézdivásárhelyen a protestáns felekezetek – református, evangélikus és unitárius egyházak – országos olimpiáját, amelynek házigazdái a Református Kollégium és a Gábor Áron Szakközépiskola voltak.

Az országos tantárgyversenyre tizenhárom megyéből 122 V–XII.-es tanuló érkezett. Bihar megyét 13 tanuló képviselte, négyen a nagyváradi Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnáziumból, ketten a margittai Horváth János Elméleti Líceumból, egy-egy tanuló pedig a nagyváradi Művészeti Líceumból, az érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnáziumból, illetve a berettyószéplaki Technológiai Líceumból.

A zsűri elnöke Püsök Sarolta egyetemi adjunktus, az oktatásügyi minisztériumot Borsos Károly László kabinetigazgató és Marineta Popa, a szaktárca finanszírozási osztályának igazgatója, az Erdélyi Református Egyházkerületet és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Gáll Sándor, illetve Szűcs Éva tanügyi tanácsos képviselte.

Az ünnepélyes megnyitóra április 5-én, csütörtök délután, a kézdivásárhelyi Vigadó színháztermében került sor. A megnyitóünnepség Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész áhítatával és imájával kezdődött, majd a köszöntőbeszédekkel folytatódott. A megnyitó végén a Református Kollégium Mákvirág Néptáncegyüttese lépett színpadra és kápráztatott el bennünket virtuóz előadásával.

Pénteken, a verseny napján, áhítattal kezdtünk, majd 10 órától a résztvevők megírták dolgozatukat. Míg a diákok számot adtak tudásukról, addig a kísérő tanárokat, a meghívottakat és a bizottsági tagokat városnézésre és múzeumlátogatásra invitálták a figyelmes és végtelenül kedves házigazdák. Megismerhettük az udvartereiről messze földön híres kisváros nevezetességeit, hírességeit, történelmi múltját és jelenét.

Délután pedig, míg a bizottság tagjai a dolgozatok javításával foglalkoztak, a gyermekek kirándulhattak Bálványosra és a Székelyföld egyik legvonzóbb természeti látványosságához, a legendás Szent Anna-tóhoz. A második nap táncházzal zárult a gyermekek számára. 


Szombaton, április 7-én került sor a mindenki által izgatottan várt eredményhirdetésre, illetve a dolgozatok kiértékelésre. Az óvások benyújtása, megoldása és a végső eredmények kihirdetése után, 11 órától ünnepi istentiszteletre került sor a főtéri református műemléktemplomban. Igét hirdetett Ft. Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora.

Ezt követte a záróünnepség, melynek keretében a díjazottak és a résztvevők átvehették ajándékaikat és okleveleiket.

Ünnepélyes, szép pillanatokban volt részünk. Nagy öröm számunkra, hogy minden gyermekünk elismerésben részesült.

Első helyezettek lettek: Kádár Anna Orsolya, VII. osztályos és Coznici Teodóra, IX. osztályos tanulók az érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnáziumból, illetve a margittai Horváth János Elméleti Líceumból.

Dicséretet nyertek az alábbi tanulók: Tamás-Péter Panna, V. osztályos (Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium), KányaVirág-Kata, VII. osztályos (berettyószéplaki 1. sz. Tehnológiai Líceum), Gáspár Gréta, X. osztályos (margittai Horváth János Elméleti Líceum), Petrucz Ágnes, XII. osztályos (nagyváradi Művészeti Líceum), Kócs Sándor-Róbert, X. teológia osztályos (Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium).

Különdíjat kapott: Lőrincz Johanna-Rózsa X. teológia osztályos és Ferenczi Sándor-Natanael XII. teológia osztályos tanulók, mindketten a nagyváradi Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium tanulói.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Gratulálunk nekik valamint Baliga Andrea, Bere Zsuzsanna, Kánya Edit, Pap Anikó és Szilágyi Judit felkészítő tanároknak, egy pillanatig sem feledve, hogy semmink sincs, amit ne az Úrtól kapnánk, ezért minden sikerünkért csakis őt illeti dicséret és hála!


Bordás Mária, margittai felkészítő tanár

2018. március 20., kedd

Imahét Kiskerekiben


A Kiskereki Református Egyházközségben hagyományosan március első teljes hetében, a hagyománytól eltérően viszont a pár éve felújított és most már fűtött gyülekezeti házban tartották az imahetet.

Bár sok gyülekezet márciusra halasztja az amúgy hivatalosan január végén megtartandó egyetemes imahetet, a legutóbbi esztendőkben sokkal fagyosabb időjárás volt a tavasz kezdetén; a márciusi ünnepek (ökumenikus női világimanap, bibliavasárnap, március 8., március 15.), a kerti, szántóföldi munkák is feltorlódnak ilyenkor – a böjti időszakról nem is beszélve. Talán jobb lenne a világ keresztyéneivel egyszerre, januárban imádkozni az egységért – akár a fűtött gyülekezeti teremben, vagy, ki tudja, pár év múlva a már fűtött templomban… 


Gyülekezeti házunkban a terem, a konyha és a mosdók mellett nincs iroda, a téli időszakban, ahogy az „irodát” is a fűtött gyülekezeti terem egyik sarkában rendeztük be, a vendéglelkészek fogadását is a konyha egyik sarkában tudtuk megoldani, a régi parókia épületét inkább mellőztük. A konyha adott volt a helyben való sütéshez, főzéshez; a vallásórákra asztalokkal berendezett termet gond nélkül csak székekkel rendeztük be az imahétre, emiatt a szombat délelőtti vallásórát sem hagytuk el, inkább oda-vissza rendeztük a termet. Hasonlóan a vendéglelkészekkel való közös vacsorára is a gyülekezeti terem pár perc alatt vacsoraasztalos teremmé változott át, és került rá teríték.

Igyekeztünk erre az alkalomra a gyülekezet konyhájából még hiányzó eszközöket, hozzávalókat beszerezni, hogy ne kelljen azt is a napi ellátást vállaló személyeknek is otthonról hoznia, vagy a boltból saját költségen megvásárolnia. Örömmel tapasztaltuk, hogy híveink is magukénak érezték mind az imahetet, mind a gyülekezet konyháját: abroszt, vázát, főző- és tálaló edényeket, evőeszközöket, stb. ajánlottak fel ez alkalommal a gyülekezetnek.

Nemcsak vasárnapra nehéz imaheti vendéglelkészt találni, de többek gyülekezeti szolgálatai miatt a péntek és szombat délutáni alkalmakra is. Míg a vasárnapi nyitó és záró istentiszteletet a gyülekezet lelkésze, Oroszi Kálmán tartotta, a hétköznap délutáni imaheti alkalmakon vendéglelkészek hirdették az igét: 4 református lelkésznő és 2 református lelkész.

Az imahét vezérigéje: Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6) volt. Az imahét minden napján igyekeztünk a napi témához kapcsolódó új énekeket tanulni, gyakorolni. A nyitó istentisztelet alapigéje: „Az Úr őrzi a jövevényeket...” (Zsolt 146) volt – a 70 székkel berendezett terem ekkor még csak kevéssel több mint félig telt meg.

A 2. nap témája ez volt: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet…” Az igét Botos Júlia, vedresábrányi református lelkipásztor hirdette az irgalmas samaritánus története alapján (Lk 10,25-37). Gyülekezetünk egyik fiatalja, Páll Diána, Reményik Sándor: Ne ítélj c. versét osztotta meg velünk. Köszönjük Szilágyi Margit és Marczin Árpád presbitereknek, hogy a meghívottakat megvendégelték. A fűtött gyülekezeti teremben, a kinti, éppen csak fagypont feletti hőmérséklet mellett az első „vendéglelkészes” napon 6 férfi, 25 nő, 10 gyerek (összesen 41 személy) vett részt az istentiszteleten. 


Imahetünk 3. napjának témája ez volt: „Tested a Szentlélek temploma.” Az igét Orosz Márta, érbogyoszlói református lelkipásztor hirdette a 2Móz 3,1-10 alapján. 4 fokos hőmérséklet, némi eső után a fűtött gyülekezeti teremben 7 férfi, 30 nő, 13 gyermek (összesen 50 személy) gyűlt össze. Gyülekezetünk egyik fiatalja, Páll Alexandra, Túrmezei Erzsébet: Otthonom című versét osztotta meg velünk. Köszönjük vendégeink ellátását Kiss József presbiternek és Balázs Irmának.

A 4. nap témája: „Remény és gyógyulás”. Az igét Csáki Márta, érsemjéni református lelkipásztor hirdette a Jn 14,25-27 igeszakasz alapján. 4 fokos hőmérsékletben, estére már sűrű ködben is a fűtött gyülekezeti teremben 4 férfi, 31 nő, 17 gyermek (összesen 52 személy) vett részt az istentiszteleten… Gyülekezetünk egy kátésa, Dienes Fruzsina, Bódás János: Isten fiai című versét osztotta meg velünk. Köszönjük a vendégek ellátását Horváth Andreának és Nagy Ilona presbiterünknek. 


5. napunk témája: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik messze földről…” Az igét Jónás Sándor, bályoki református lelkipásztor hirdette a Lk 18,35-43 alapján. A 6 fok hőmérsékletű, borongós időben a fűtött gyülekezeti teremben 9 férfi, 33 nő és 17 gyermek (összesen 59 személy) gyűlt össze. Gyülekezetünk egyik kátésa, Pál Dominik, Nádasdi Éva: Zsoltár című versét osztotta meg velünk. Köszönjük a vendégek ellátását Kiss István presbiternek és Tóth Máriának. 


Imahetünk 6. napjának témája: „A másik hasznára tekintsünk”. Az igét Szűcs Zoltán, apátkeresztúri református lelkipásztor, margittai kórházlelkész hirdette a Fil 2,1-4 igeszakasz alapján. A tavaszias időben (10 fok), a fűtött gyülekezeti teremben 1 férfi, 24 nő, 9 gyermek (összesen 34 személy) vett részt az istentiszteleten - a hétvége felé szokás szerint kevesebben. Gyülekezetünk egyik kátésa, Dienes Fruzsina, Túrmezei Erzsébet: Magamnak, másnak című versét osztotta meg velünk. Ökrös Erzsébet keresztyén nőtestvérünk pedig „A fehér vonat” című verssel ajándékozott meg minket. Köszönjük a vendégek ellátását Csorba Ilona presbiterünknek és Dézsi Margit nőtestvérünknek. 


A 7., szombati nap témája: „Építs családot otthon és az egyházban”. Az igét Oroszi Magda, érkeserűi református lelkipásztor hirdette a 2Móz 2,1-10 igeszakasz alapján. A tavaszias időben a fűtött gyülekezeti teremben a szombat ellenére 14 férfi, 41 nő és 17 gyermek (összesen 72 személy) gyűlt össze – pótszékeket is kellett behozzunk, a később érkezőkkel kb. 80 személy is volt. Gyülekezetünk egy fiatalja, Koncz Richárd, Bódás János: Enyhülés című versét osztotta meg velünk, hasonlóképpen Bereczki Piroska, keresztyén nőtestvérünk is verssel ajándékozta meg közösségünket. Köszönjük vendégeink ellátását Nyíri Sándor gondnoknak. 


Imahetünk záró napjának témája: „Összegyűjti a szétszórtakat… a föld négy széléről.” Az igét Oroszi Kálmán, helybeli lelkipásztor hirdette az Ef 2,13-19 igeszakasz alapján. Záró vasárnap kb. 50-en gyűltünk össze a gyülekezeti teremben. 


Lelkészek és igehallgatók közül többen egész héten küzdöttek a megfázással, a frontváltozással, a hirtelen hőmérséklet változással, de Isten annyi erőt adott nekünk, hogy az áldásos alkalmakkal élhessünk. Az istentisztelet végén mindenkit frissen sült, értarcsai kaláccsal (köszönjük a „házhoz szállítást”), meleg teával és kávéval (köszönjük Dienes Melinda nőtestvérünknek) kínáltunk. Minden résztvevőnek pedig erre az alkalomra készült színes, igés könyvjelzőket ajándékoztunk emlékképpen.


Minden imaheti vendéglelkészünknek (4 lelkésznő is szolgált közöttünk azon a héten, amelyikre a nőnap is esett) egy cserép orchideát és az imahét témájához részben kapcsolódó, jelképes ajándékot, egy háziszőttes tarisznyát ajándékoztunk. Versmondó fiataljainkat is „feltarisznyáztuk”, megköszönve idejüket és bátorságukat. A vendéglátóknak pedig egy, templomunkat ábrázoló posztert ajándékoztunk. 


Köszönjük mindenki egész hetes szolgálatát, hozzájárulását, kitartását, imádságát! Isten tartsa meg egyházainkat, gyülekezeteinket! 


Oroszi Kálmán,
kiskereki ref. lelkipásztor


2018. február 20., kedd

Imahét Csokalyon


„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” címmel tartották az idei ökumenikus imahetet a csokalyi református templomban február 11-18 között. Esténként 18.00 órától mintegy 80-100 embert hozott fel a vágy az istenházába a Krisztussal és az Ő igéjének szolgáival való találkozás alkalmaira.

Az imahetet a helyi görög-katolikus plébános, Erdődi Endre atya nyitotta meg. Szentbeszédének központi gondolatát Jézus szőlőmunkások példázatának (Máté 20,1-15) magyarázatán keresztül bontotta ki: egymás befogadása nem lehetséges önmagunk Jézus Krisztusban való elfogadása nélkül. 


Hétfőn este Molnár Imola nagyváradi unitárius lelkésznő lélekemelő, tiszta és lépésről-lépésére jól követhető prédikációját hallgathatta a gyülekezet, aki Jézus Hegyi Beszédéből vette a közismert igei tanítást a krisztusi szelídségről, ami nem emberi teljesítmény számunkra, hanem legfőbb javunk, ami tartalommal és értelemmel tölti be a keresztyén ember mindennapjait. 

 
Kedden Varga Botond szalárdi református lelkipásztor Máté evangéliuma 18. részének 1-6 versei alapján hirdette az igét. Igemagyarázatában azt hangsúlyozta, hogy a gyermeki ragaszkodás és egyszerűség követésre méltó példája és mércéje Krisztushoz való hűségünknek. 


Következő este Papp Szabolcs jákóhodosi református lelkipásztor Pál apostol Kolosséiakhoz írt levele 3. részének 12-13. versét magyarázva a krisztusi tulajdonságok: könyörület, jóság, alázat, szelídség és türelem fontosságára hívta fel a figyelmet.


Csütörtökön Jakó Sándor jankafalvi lelkipásztor szolgált a gyülekezetben. A jerikói vak Bartimeus meggyógyításának történetét (Lukács 18,35-43) bontotta ki, mintegy párhuzamot húzva a Jézushoz való kiáltás és az imaheti Krisztus-keresés között. A vele való találkozás azért volt különleges, mert a megelőző évben öt hónapon át beszolgáló lelkészként közel került a csokalyi református hívek szívéhez. 
Pénteken Balla Frigyes baptista prédikátor- vallástanár igemagyarázatára gyűltek össze a helyiek, aki nem első alkalommal járt a gyülekezetben. A tőle megszokott teológiai alapossággal és az életből vett szemléletes és személyes példákkal átszőve beszélt érdekfeszítő és figyelmet fenntartó módon a bolond gazdag példázatáról (Lukács 12,13-21). Az ige üzenetét kibontva arra hívta fel a figyelmet, hogy a lelkünkön kívül semmit sem tartunk meg a földi élet után, sőt a testünket is elvesztjük lelkünk nélkül, már a jelenvaló világban. 
Szombaton Ozsváth József székelyhídi római-katolikus plébános Mária és Márta történetét (Lukács 10,38-42) alapul véve emelte ki a „jobb résznek” az imádsághoz fűződő kapcsolatát. Az imádság a Krisztussal való kapcsolatunk azon kegyelmi módja, amire tudatosan is időt és fáradságot kell fordítanunk! Az imahét záró istentiszteletére vasárnap délelőtt 11 órától került sor. Ezen az alkalmon Gavrucza Tibor székelyhídi nyugalmazott lelkipásztor-esperes hirdette Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 11. részének 12. verse alapján. Prédikációjában magyar történelmünk szívszorító eseményeiből is példákat említett arra, hogy Krisztus (zászlós)jele alatt hogyan gyűjt össze bennünket, magyar keresztyéneket önmaga számára. Az istentisztelet kettős ünnep volt, hiszen nemcsak imahetet zártak a csokalyi reformátusok, de böjtfővasárnap lévén az úrvacsora sákramentumában is részesültek a gyülekezet tagjai. Az alkalmat még lélekemelőbbé tette a vegyes kórus szolgálata, illetve az, hogy az egész héten az imacédulákra írt személyes imádságokat egybegyűjtve, egyetlen közös imádságban vitték Isten színe elé az egész gyülekezet fohászát.

Minden estét színesebbé tett a konfirmandusok, a vallásórások és az ifisek illetve a felnőttek naponkénti verses- énekes- hangszeres- és színdarabos szolgálata. Még személyesebbé és közvetlenebbé tette az alkalmakat a vendégek bemutatkozása, amelyben szót ejtettek önmagukról, családjukról, gyülekezeti szolgálatukról, még közelebb kerülve a hallgatóság szívéhez.

Tartalmas, színes és változatos hét emlékével gazdagodtak tehát a reformátusok és mindazon felekezetek tagjai, akik a Krisztus-hívők egységéért együtt imádkoztak naponta nálunk, Csokalyon.

Tokár Sándor lelkipásztor

2018. február 5., hétfő

Imahét Érkeserűben


Az érkeserűi református egyházközség imaheti beszámolója


"Jobbod, Uram, dicső az erőtől…!" 
(2Móz 15,6)

Az egyetemes imahetek alkalmai minden esztendőben új lehetőséget biztosítanak gyülekezetünk tagjainak a más népek problémáival való megismerkedésre, a nyitottság és elfogadás gyakorlására, a testvéri összetartozás megtapasztalására, a más és más igehirdető által szóló isteni üzenet megértésére. Ebben az esztendőben gyülekezeteink így csatlakozhattak imádságaikkal a Karib-térség keresztyénei által összeállított imaheti programhoz, melynek központi Igéje, Isten erejének nagyságáról tett bizonyságot.

Az érkeserűi református gyülekezetben 2018. jan. 21-28 között tartottuk meg az imahetet, melyen a nyitó és záró alkalmak kivételével vendég igehirdetők szolgáltak. Így hallgathatták a gyülekezet tagjai Isten Igéjét Tokár Imola (Érselénd), Gecse Tamás (Értarcsa), Pál László (Paptamási), Ledánné Joó Katalin (Szentjobb), Turucz Imola (Debrecen) és Botos Júlia (Vedresábrány) lelkipásztorok tolmácsolásában. Az Ige tükrébe tekintve így ismerhettük meg még inkább Isten állandóan megújuló kegyelmét, mellyel mindnyájunkat magához fogad. Az irgalmas samaritánus példázatán át beleképzelhettük magunkat a történetbe; majd tudatosíthattuk, hogy a mi testünk és munkánk az Isteni kiválasztás által lehet szentté az Isten kezében, amennyiben engedjük, hogy használjon bennünket. Érezhettük, ahogy az Ige szava által Isten elveszi a mi nyugtalanságainkat, és Önmagát nekünk ajándékozva reményt, gyógyulást és békességet adott a szívünkbe. A Tőle kapott békességet követően érzékennyé tett az Ige arra is, hogy mások segélykiáltását meghalljuk, és keressük a mások javát, ahogyan Krisztus a mi életünk és örökéletünk javát munkálta életével, halálával és feltámadásával. 


A szombati napon a gyülekezet közkívánatára immár második alkalommal csatlakoztunk az imahét mellett a Házasság hete elnevezésű programhoz is, mélyítve gyülekezetünk tagjaiban az Isten által teremtett családkép fogalmát. A szombat esti imaheti téma amúgy is a családépítésről szólt, melyet Botos Júlia lelkipásztornő a 123 zsoltárra építve nagyon szépen és érthetően kibontott, kiemelve annak fontosságát, hogy Istenhez kapcsolódva építhetünk csupán családot otthonainkban és gyülekezeti közösségeinkben is.

Megerősítette ez az igehirdetés azt a gondolatot, hogy az idén a családok éve programjaihoz kapcsolódó házasság heti alkalom célja, hogy felhívja a házasság, a család értékeire és fontosságára a figyelmet, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, illetve a házasságban problémákkal szembesülőknek.

A házasság hetének idei vezérgondolata az „Éltető sodrásban” címet viseli, mi pedig Botos Júlia lelkésznő és férje, Botos Sándor pszichológus közös előadása alapján a Családi szerepekkel és családi modellekkel ismerkedhettünk meg közelebbről. Hallhattunk az anya, az apa és a nagyszülők szerepéről, majd Pálhegyi Ferenc sokak által ismert családmodelljeinek bővített képeit tekinthettük meg a kivetítőn, szembesülve így a diktátor, az anyakirálynő, a cipekedő fél, az egyenlősdi, a veszekedő, az elszigeteltek, a csonka család, a marionett mester – az anyós főnök, a gyerek bálvány helytelen modelljeivel. Végül láthattuk, milyennek is kellene lennie az ideális családmodellnek, ahol pásztor és nyája képében ábrázolva jelent meg előttünk az apa, aki Krisztust követve vezeti a családot, ahol az anya biztosítja a családi összetartást, ahol minden tagnak jó érzés otthon lenni, a családhoz tartozni. Az ilyen családban a szereteté az alaphang, Krisztusra figyelve tudnak egymáshoz alkalmazkodni a felek, betöltve az Isten által számukra rendelt férfi és női szerepeket.

A tavalyi alkalomhoz hasonlóan az igei útmutatást követően egy kis közös szórakozásra is, meghívtuk a gyülekezeti tagokat ez által is erősítve a mi kis „családunk” összetartását. A „régi randevúk” emlékét felidézve mindenkit meghívtunk egy-egy szelet dobos tortára és egy forró teára, majd ezt követően színházba invitáltuk a jelenlévőket. Az érmihályfalvi Móka színjátszócsoport tagjai ebben az évben is vidám hangulatot varázsoltak közöttünk, melyet a közönség, hálás vastapssal jutalmazott.

Öröm volt tapasztalni a gyülekezet érdeklődését, hiszen kimagaslóan nagy létszámban (vendégekkel együtt 170-en) jöttek el házaspárok, családok erre az alkalomra.

Isten gazdag áldása kísérje ezeket az alkalmakat, hogy életünk sodrásában ne csak a keserűségeket és a gondokat lássuk, hanem jusson eszünkbe néhány „mókás poén”, és vésődjön a szívünkbe mélyen az Isten tanítása, hogy életünk minden helyzetében bátran tudjunk bizonyságot tenni hittel Istenről, akinek megtartó jobbja „kitűnik erejével”, mely által mi is megtartathatunk. Ő adjon megmaradást családjainknak, gyülekezeteinknek. Ámen.

Oroszi Magda lp.


2018. január 26., péntek

Építkeznek a csokalyi reformátusokA közösségépítés, a lelki munka mellett a csokalyi református egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok állagmegőrzésén, felújításán is munkálkodik az alig néhány hónapja érkezett Tokár Sándor lelkipásztor. 


A parókiával és a református templommal ugyanazon utcában, a szemközti oldalon található az egyházközség egyik impozáns, de külsőre elhanyagoltnak tűnő ingatlana, amely egykoron felekezeti iskolának épült. Meglévő írásos dokumentumok szerint Csokalyon 1760-ban kezdődött el az egyházi iskola működése egy ma már nem létező épületben. Feltehetőleg a XIX. század utolsó éveiben emelték a még meglévő emeletes létesítményt. A kommunista korszakban erre is rátette kezét az államhatalom, de az oktatás még jó ideig tovább folytatódott benne, igaz immár nem egyházi iskolaként – sorolta a lelkipásztor. Miután felépült a faluban az új iskola, onnantól üresen állt az ingatlan. Ahogyan elhagyatott épületekkel szokott lenni, az állaga egyre inkább romlott. A tetőzetet még néha megigazgatták a helybéliek, hisz tudvalevőleg egy épület teljes megsemmisülése mindig egy félrecsúszott cseréppel kezdődik. 


2005-ben sikerült a jogviszonyt rendezni, ekkor került az egyházi iskola épülete ismét az egyházközség tulajdonába. Három évvel ezelőtt, még az előző lelkipásztor idejében nekilendültek az épület felújításának. Mindenekelőtt a nyílászárókat cserélték ki a földszinten és az emeleten. Az előbbi épületrészben egykoron két nagy teremben folyt a tanítás. Az ottani belső falak, a mennyezet, a padozat teljes tatarozáson esett át, ajtókat cserélték, bevezették a központi fűtést. A két terem közötti közfalat kivették, így az egységes belső tér alkalmassá vált keresztelők, eljegyzések és egyéb rendezvények megtartására. Magyarországi pályázati támogatásból és a székelyhídi önkormányzat anyagi segítségével sikerült elvégezniük a mintegy 50 ezer lejes beruházást.

Az emeleten két lakrész található, egykoron ez volt a kántortanítói lakás. Ez mindmáig elhanyagolt, lelakott állapotban van. Tokár Sándor elmondta, hogy a rendezvényteremmé előlépett alsó szintnek két nagy hiányossága van: nincs se konyha, se mosdóhelyiség. Ezt hamarosan pótolni szeretnék. 


Csokalyi látogatásunk fő apropóját a tetőfödém lecserélésének a híre adta. Az ehhez szükséges pénzösszeget a magyarországi Bethlen Gábor Alap 600 ezer forinttal támogatta, a 32 ezer lej összköltségű munkálatok hiányzó részét a székelyhídi önkormányzat finanszírozta. A régi holdfarkú cserép helyére most cserépmintás lemez került, a szarufákat megerősítették, a lécelést kicserélték.

Elbírálásra vár egy újabb pályázatuk, amely az épület teljes felújítását célozza meg, az emeleti részben lévő egykori kártortanítói lakást vendégszobákká alakítják majd át. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától várják a segítséget, ahonnan a kért 15 millió forintos kérelemre remélhetőleg márciusban megérkezik a válasz. 

Egy dolog már biztos, megújul a parókia udvarán lévő első világháborús emlékmű, amit 1940-ben, az alig néhány évig tartó észak-erdélyi magyar uralom idején emeltek. Az emlékhely talapzatának egyik sarka megsüllyedt, a hősök neveit megörökítő márványtáblát is restaurálják. A körülvevő teret térkövekkel borítják, padokat helyeznek ki. A Bethlen Gábor Alaptól erre a célra kapott 1,5 millió forintot legkésőbb augusztusig fel kell használniuk.

Írta: D. Mészáros Elek


2018. január 13., szombat

Csillagjárás, csodavárás


A margittai „Horváth János’’ Elméleti Líceum diákjai Bordás Mária vallástanárnő felkészítésében, ebben az évben is útra keltek vinni az örömhírt, a csodát: hogy megszületett a mi megváltó Jézusunk.

E lelkes kis csapat 6. éve már, hogy betlehemes játékkal örvendezteti meg környezetét, a helyi intézményeket, hivatalokat. Az évek során bejárták Margitta környékét is. Visszatérő vendégként várják már őket az Érmelléken, sőt már a határon túlra is eljutottak, hisz nemrég Debrecenben vettek részt a XXVII. Nemzetközi Betlehemes Találkozón.

December elején pedig, a Szatmár-megyei Mikolán mérettette meg magát a csoport, hol közel húsz betlehemes és kántáló csoport vett részt. A margittai betlehemesek elnyerték tetszését a zsűrinek, hisz első helyezéssel jutalmazták őket.

Első alkalommal, december 21-én, Érmihályfalvára is ellátogattak a „Betlehemi Csillagok’’.

A szent család és a pásztorok beköszöntek a helyi mezőgazdasági főgimnáziumba, majd a polgármesteri hivatalban látták őket vendégül, tovább menet betérve egy óvodába ejtették ámulatba a gyerekeket, kik teljes szívvel-lélekkel élték bele magukat az előttük zajló betlehemi játékba. Tágra nyílt szemmel fogadták az erélyesen fellépő királyt, szeretettel az angyalokat, mosollyal a pásztorokat és valami megmagyarázhatatlan csillogás volt a szemekben mikor Szűz Mária és Szent József megjelent kis jászolbölcsőjükkel.

A gyerekek érezték a varázst és hitték a csodát, azt, hogy ott nekik megszületett a Jézuska. A betlehemezés után hamar összebarátkoztak a „messziről jött’’ vendégekkel.

A „rendíthetetlen ’’ királyról hamar lekerült a korona és a palást, amiket az óvodások nagy örömmel magukra is öltöttek.

A ’’Betlehemi Csillagok ’’ évről-évre felelevenítik Jézus születésének eseményeit.

Látván őket lélekben ráhangolódik az ember az igazi ünnepvárásra s érzi, hogy lelkünkben kell jászolocskát készítenünk mibe befogadhatjuk a miérettünk megszületett kis Jézust.

Addig pedig hitünk fénye kell vezessen, s az ragyogja be ünnepünket, nem pedig fordítva, mert sajnos már szerte a nagyvilágban a fény ünnepét tartják, és a külcsíny adja az ámulatot.


Tarpai Ildikó, Érbogyoszló

2017. december 16., szombat

Érmelléki Bibliaismereti Vetélkedő

November 11-én a XI. Bibliaismereti Vetélkedőre került sor az Érmelléken. Az idei esztendőben Jankafalva vállalta a házigazda szerepét. 


Már reggel korán megélénkült a református templom környéke, hiszen a nőszövetség tagjai serényen készítették a finom étkeket az érkezők számára. Először a DicsÉr csapata érkezett meg, s kezdte el a technikai dolgok beszerelését, hogy mire elkezdődik a verseny, minden készen álljon. Ők többségében Érszőllősről érkeztek, és a zenei jó hangulatért, a dicsőítésért feleltek ezen a napon. 


Lassan a reggeli fellegek tovalebbentek, a versenyző csapatok pedig megérkeztek Érszőllősről, Szalacsról, Magyarkéczről, Vedresábrányból, Nagykágyáról és természetesen a házigazda Jankafalváról is. A vetélkedő énekléssel, ismerkedéssel és áhítattal kezdődött. Az áhítatot Bán Alpár, megyei ifjúsági előadó tartotta az ApCsel 4,12 alapján, kiemelve, hogy ne a világ mondja meg nekünk, hogy mi a jó, mert sokszor becsap bennünket, hanem higgyük el Istennek, hogy nekünk a legjobb Krisztus, akiről a reformátorok is bizonyságot tettek. 


Még egy kis éneklés után el is kezdődött a verseny. Összesen 40 kérdésre kellett választ adjanak a négyfős csapatok. Az idei anyag a Reformáció 500. évéhez kapcsolódott, s így az öt Sola-t kidomborító bibliai részekből kellett felkészüljenek a versenyzők. Az első 20 kérdés után egy kis szünet következet, mely alatt szendvicsek, kalácsok, tea és kávé várta a templomtorony alatt a résztvevőket, a zsűrit pedig a javítandó tesztlapok. Majd a második kérdéssor kitöltése után ismét folytatódott a javítás, s míg a zsűritagok dolgoztak, addig a fiatalokat a nőszövetség tagjai asztalhoz ültették, s finom bográcsossal és fánkkal kínálták meg őket. 


Ebéd után elérkezett a várva várt eredményhirdetés is. A hat csapat közül Szalacs (Kuzmányi Csaba, Szántó Amarilisz, Szántó Judith, Szegedi Dávid) várhatta ezt a legnyugodtabban, hiszen ők már a tavalyi, kerületi első helyükkel biztosították a továbbjutást, s rajtuk kívül még egy csapat mehetett tovább Érmellékről. S bár megtehették volna, mégsem vették lazán a versenyt, hiszen ők lettek az első helyezettek, utánuk Érszőllős (Coznici Teodóra, Murvai Sándor, Pápai Natália, Somogyi Izabella) állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára, s ezáltal ő lett a másik továbbjutó, míg Nagykágyáé (Deák Izabella, Hamza Kriszta, Horváth Inci, Paul Katinka) lett a harmadik hely. Vedresábrány (Kiss Imola, Kovács Éva Mária, Nagy Anikó, Zétényi Zsuzsa) egy hajszállal maradt le a dobogóról, Magyarkécz (Balogh Elisa, Balogh Johanna, Juhász Julianna, Mezei Ágnes) és Jankafalva (Kandó Gyöngyi, Kovács József, Tóth Éva, Szalai Zsolt) újonc csapatai pedig az 5. és 6. helyen osztozhattak. Bán Alpár tiszteletes, főszervező a CE szövetség jóvoltából mindenkinek értékes könyveket és az emlékévhez kapcsolódó szép okleveleket és emléklapokat adott át. A fődíj ingyenes táborozási jegy volt a jövő évi egyházmegyei lesi táborra, melynek a szalacsiak örvendhettek. A házigazda lelkész elmondta, hogy akármilyen helyezést is értek el, legyenek büszkék a fiatalok arra, hogy ezen a versenyen itt voltak, mert ők ápolták leghűebben a reformátorok örökségét, hiszen kezükbe vették a Bibliát, forgatták azt, ezért minden bizonnyal büszkék lennének rájuk a reformátor elődök is. 
 
I. hely: Szalacs
 

II. hely: Érszőllős
 

III. hely: Nagykágya

Áldással és énekléssel ért véget a rendezvény, majd ki örömtelibben, ki egy kicsit csalódottabban indult hazafelé. Köszönjük a Reformáció Emlékbizottságnak a versenyzők vendégül látásában nyújtott segítséget. Soli Deo Gloria! 
 
Jakó Sándor Zsigmond
 

 IV. hely: Vedresábrány


V. hely: Magyarkécz
 

VI. hely: Jankafalva